Wat kost een kind eigenlijk?

Wat kost een kind eigenlijk?

Alles bij elkaar kost een kind van wieg tot baan zeker 100.000 euro.

Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek):
• Kost één kind 17-18 procent van het netto-inkomen (bekijk het rekenvoorbeeld 'wat kost een kind in 2010')
• Twee kinderen 26 procent
• Drie kinderen 33 procent.
Hierin zijn alle kosten opgenomen. Schoolkosten, maar ook kleding en de energie die een kind in huis verbruikt.

Welke kosten zijn er vóór de basisschool?
Kinderopvangkosten. Afhankelijk van:
• gezinsinkomen
• aantal dagen/uren opvang
• aantal kinderen
• uurtarief opvanginstelling
Op de site van het ministerie van OCW staan actuele gegevens en voorbeeldberekeningen.

Welke kosten zijn er op de basisschool?
• Basisonderwijs kost in principe niets.
• Wel vragen scholen een vrijwillige ouderbijdrage voor schoolreisjes en culturele activiteiten. Gemiddeld 39 euro maar de verschillen zijn groot.
• Buiten- en naschoolse opvang: kijk op de site van OCW in welke mate de overheid meebetaalt aan deze opvang via de kinderopvangtoeslag.

Welke kosten zijn er in het voortgezet onderwijs?
• Het regulier voortgezet onderwijs is gratis.
• Schoolboeken zijn met ingang van 2009/2010 gratis en worden verstrekt via de scholen. (In 2008/2009 gold een overgangsregeling: ouders met een kind in het regulier voortgezet onderwijs die op 1 oktober 2008 jonger was dan 18 jaar, hebben in december 2008 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eenmalig € 316,- per kind gekregen voor het aanschaffen van schoolboeken.
• Vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten en schoolreisjes.
• Beroepsonderwijs: bijdrage voor materialen en gereedschappen.

Welke kosten zijn er in het vervolgonderwijs?
• HBO en universiteit: collegegeld € 1.565,- (2008/2009), € 1.597,- (2009/2010)
• MBO: lesgeld vanaf 18 jaar € 993,- (2008/2009)
• Studieboeken, gemiddeld € 40,- per maand.
• Eventueel huisvesting en levensonderhoud.

Wat betaalt de overheid?
De overheid betaalt op verschillende manieren mee aan de kosten van een kind. Kijk voor meer informatie bij overheidsbijdragen.


Alle onderwerpen over geld

17 artikelen voor categorie 'thema_geld, kernstuk'
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Wat kost een kind?

  25 juli 2009

 • Z
 • Zakgeld

  10 mei 2007

  Alles over Zakgeld. Zakgeld en kleedgeld leren jongeren omgaan met geld, keuzes maken en budgetteren. Tips hoe de hoogte van het zakgeld te bepalen.

 • Zakgeld calculator

  10 september 2010

  Kinderen leren omgaan met geld is net zo belangrijk als ze wegwijs maken in het verkeer. De financiële opvoeding bestaat uit het beheren van een eigen spaarrekening, uitleg van ouders en het leren omgaan met zakgeld.

 • Zakgeld per leeftijd

  9 december 2010

 • Zakgeldcalculator

  9 december 2010

  Om te helpen bij de bepaling van het zakgeld voor kinderen, biedt JM voor Ouders inzicht in het koopgedrag van kinderen en heeft JM voor Ouders een rekenmodule ontwikkeld voor de hoogtebepaling.Blijf gratis op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws en speciale aanbiedingen van J/M in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Zoeken


Geef je mening

Volg ons ook op

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op YouTube