Zoek de deskundige: Wil de echte coach nu opstaan?

Afbeelding bij Zoek de deskundige: Wil de echte coach nu opstaan? 26 januari 2012
coach opvoeden thema_opvoeden home Jocelyn Heidweiller

Zoek de deskundige: Wil de echte coach nu opstaan?Therapeut, trainer, coach, oppas, opvoeddeskundige: Iedereen kan zich zomaar een titel toeëigenen. Als ouder zoek je uiteraard een goede en betrouwbare hulpverlener. Tips om het kaf van het koren te scheiden.

Er zijn twee soorten beroepen: het beroep met een beschermde titel en dat met een onbeschermde titel. Een betrouwbare hulpverlener vinden uit de eerste categorie is het simpelst. Een beschermde titel mag je namelijk alleen dragen als je aan de opleidingseisen voldoet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft acht titels aangewezen die beschermd zijn: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. Hulpverleners die één van deze beroepen uitoefenen, kunnen zich inschrijven in het zogenaamde BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondsheidszorg). In dit register kun je de naam zoeken van de hulpverlener die je op het oog hebt en controleren of hij werkelijk bevoegd is. Je vindt er ook een lijst met bevoegdheidsbeperkingen die zijn opgelegd door het tuchtcollege, het College van Medisch Toezicht of door een rechter in het buitenland.

Onbeschermde titels
Bij beroepen met onbeschermde titels is het een stuk lastiger om de kwaliteit en betrouwbaarheid van een hulpverlener te meten. Iedereen kan zich kindercoach, zwemleraar of pedagogisch medewerker noemen. Maar niet iedereen die zo'n beroep uitoefent, is gediplomeerd. Volgens pedagoog Paula Ingelse, die bij Bureau Jeugdzorg en de Opvoeddesk werkte en sinds 2009 een opvoedpraktijk in Frankrijk heeft, hoeft dit geen probleem te zijn. Veel ouders gaan zelf op zoek naar hulp voor hun kind en kloppen niet eerst bij de huisarts aan. Daar is niets verkeerds aan, aldus Ingelse, zolang je maar op een aantal zaken let.

- Kijkt de deskundige naar het bredere plaatje?
Ingelse: 'Opgeleide mensen letten niet alleen op het welzijn van een kind, maar kijken ook naar andere aspecten, zoals de ouders. Bij een hulpverlener zonder opleiding kan dit beeld erg beperkt zijn.'

- De Verklaring Omtrent Gedrag, ook wel 'verklaring voor goed gedrag' genoemd.
Niet elke werkgever is verplicht zo'n verklaring te vragen. Onderwijzers, gastouders en degenen die toezicht houden tijdens de tussenschoolse opvang zijn verplicht er één af te geven aan hun werkgever. Alle overige werkgevers, instanties en organisaties kunnen personen verplichten een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

- Bij welke beroepsvereniging is hij of zij aangesloten?
Heeft die vereniging klacht- en tuchtrecht en stelt zij strenge eisen aan de opleiding, praktijkvoering en bij- en nascholing? Dan kun je ervan uitgaan dat het betrouwbaar is

5 tips om iemand in te schatten
Bij het zoeken naar een goede hulpverlener is het zaak dat je niet alleen de 'zoekregels' volgt; het gaat er ook om hoe jij zelf iemand inschat.

Tips van pedagoog Ingelse:
1. Is de hulpverlener inhoudelijk onderlegd? Welke boeken raadt hij aan? Kent hij überhaupt goede opvoedboeken? Kan de hulpverlener interessante krantenartikelen noemen, passend bij het onderwerp?
2. Vraag naar eerdere resultaten en ervaringen. Vraag naar de inhoud. Houd altijd de vraag in je achterhoofd: heeft hij een bredere kijk op de wereld?
3. Verdiep je van tevoren in de tarieven die gevraagd kunnen worden. Honderd euro per uur voor een kindercoach is veel te veel. Een sessie van een uur kost bij veel instellingen gemiddeld 50 tot 65 euro, uitzonderingen daargelaten.
4. Word je verwelkomd in een echt kantoor of werkruimte? Staan er boeken, liggen er relevante tijdschriften? Aan de andere kant: iemand die jou aan de keukentafel ontvangt, kan ook een heel goede hulpverlener (in de dop) zijn.
5. En misschien wel het belangrijkst: volg je intuïtie! Laat je kind tijdens de eerste sessie nooit alleen met een hulpverlener. Volg vooral je hart. Wat de ene ouder goed bevalt, wordt door een ander als onprettig ervaren.

Bronnen: www.bigregister.nl, www.rijksoverheid.nl, www.nobco.nl

Zwemtrainer Richard Koudijs: 'Let op diploma's'
Koudijs (47) is vader van twee dochters (16 en 18) en zwemtrainer bij zwemclub WVZ in Zoetermeer. Hij volgde een opleiding bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

'Na alles wat er in het nieuws geweest is, ben ik voorstander van het screenen van zwemleraren. Op mijn zwemclub wordt niet naar een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Ik train kinderen en jongeren van 9 tot 23 jaar die voor wedstrijdzwemmen gekozen hebben. Hoewel wij geen gedragscode hebben op de zwemclub, zijn er wel afspraken. Zo wordt er op zwemkampen en toernooien gescheiden geslapen. De jongens en meisjes gescheiden en de trainers gescheiden van de zwemmers. Een ongeschreven regel bij ons is dat je als trainer niet met de kinderen mee de kleedkamer in gaat. Mocht ik bij een collega iets raars zien, dan zou ik hem of haar erop wijzen hoe zijn houding ten opzichte van de zwemmers moet zijn. Waar je op moet letten als je een zwemleraar zoekt, is of deze gediplomeerd is.'

Kindercoach/psycholoog Toekie van Apeldoorn: 'Er moet een klik zijn'
Van Apeldoorn (37) studeerde rechten en psychologie en heeft een eigen bedrijf in Gouda: de Kindercoaches (www.dekindercoaches.nl).
'Mijn beroep is niet beschermd. In mijn eigen praktijk begeleid ik kinderen en hun ouders op sociaal-emotioneel gebied. Ik werk vanuit mijn kennis en ervaring als mens, psycholoog, jurist, systemisch werker en kindercoach. De Nederlandse Orde van Beroepscoaches heeft een gedragscode opgesteld die ingaat op respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Het allerbelangrijkst is dat ouders een klik ervaren met de begeleider en vertrouwen op hun intuïtie; er moet sprake zijn van een vertrouwensbasis. Als ouders dat vertrouwen niet voelen, moeten ze niet met iemand in zee gaan.'

Checklist van onbeschermde beroepen waarin met kinderen gewerkt wordt


Bijlesgever

Opleiding: nee.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Coach

Opleiding: mogelijk, maar niet verplicht. Sommigen worden vanuit ervaring coach, anderen vanuit hun studie.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Buitenschoolse opvang, kinderopvang, kinderdagverblijf

Opleiding: er zijn diverse mogelijkheden. Een aantal mbo-opleidingen zijn Sociaal Pedagogisch Werk 3 en 4 en Sociaal Cultureel Werker. Hbo-opleidingen zijn leraar basis-onderwijs, pedagogiek en SPH.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Diëtist

Opleiding: voeding & diëtiek (hbo-niveau).

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Gastouder

Opleiding: de overheid stelt dat gastouders in het bezit moeten zijn van een ervaringscertificaat op mbo-2-niveau of één van de diploma's die op een goedgekeurde lijst van de overheid staan. Hieronder vallen diverse opleidingen op mbo- en hbo-niveau, zoals lerarenopleidingen, jeugdwelzijnswerk en maatschappelijk werk.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht. Ook voor alle personen in het huishouden van 18 jaar of ouder als de kinderen thuis worden opgevangen.


Oppas

Opleiding: nee.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht. Veel oppascentrales vragen hier wel naar.


Gehandicaptenzorg

Opleiding: diverse opleidingen geven toegang tot een beroep in de gehandicaptenzorg. Mbo-opleiding niveau 4, Gehandicaptenzorg. Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), pabo. Ook bestaan er werk- en leertrajecten.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie liet op 20 juli 2011 weten dat de VOG verplicht kan worden gesteld voor beroepen waar met kwetsbare groepen wordt gewerkt. Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag.


Intern begeleider

Opleiding: een certificaat halen voor intern begeleider is al mogelijk met een achtdaagse cursus. Er bestaan ook (verkorte) opleidingen voor startende begeleiders of leerkrachten die zich willen ontplooien. Fontys Hogescholen en Windesheim zijn twee voorbeelden.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Leraren

Opleiding: Pabo of één van de diverse lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs op hbo-niveau.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Muziekleraar

Opleiding: particulieren hebben niet altijd een opleiding. Wie in professioneel verband muziekles geeft, bijvoorbeeld op een basisschool of een conservatorium, moet wel de goede opleiding hebben.

Verklaring Omtrent Gedrag: op scholen verplicht. Particulieren zijn niet verplicht een VOG te hebben.


Onderwijsassistent

Opleiding: ja, diverse mogelijkheden.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Opticien

Opleiding: op mbo- en hbo-niveau.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Overblijfmoeder

Opleiding: veel basisscholen zorgen zelf voor een korte cursus voor de ouders die helpen bij de overblijf. Zo wordt de kwaliteit van de tussenschoolse opvang verbeterd.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Pedagoog

Opleiding: er zijn twee opleidingen mogelijk: 'master in pedagogiek' op universitair niveau en op hbo-niveau de opleiding pedagogiek.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Peuterspeelzaal

Opleiding: zie 'Buitenschoolse opvang, kinderopvang, kinderdagverblijf'.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Pleegouders

Opleiding: pleegouders volgen een STAP-cursus van Pleegzorg.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Psycholoog

Gedragsdeskundige. Academisch of professioneel expert in de psychologie. Mag geen medicijnen uitschrijven.

Opleiding: ja, hbo of universitair.

Verklaring Omtrent Gedrag: verplicht.


Scheidsrechter

Opleiding: in verschillende disciplines worden opleidingen tot scheidsrechter geboden. Van een cursus van de KNVB tot een cursus bij een plaatselijke schermvereniging.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Therapeut

Alleen psychotherapeuten en fysio-therapeuten hebben een beschermde titel, de overige therapeuten niet. Wil je weten of een therapeut zijn beroep wettelijk mag uitoefenen? Zoek hem dan op in het BIG-register.

Opleiding: er zijn verschillende hbo-opleidingen voor therapeuten.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Trainer sportclub of balletvereniging

Opleiding: mogelijk. Tennisleraren kunnen bijvoorbeeld bij de KNLTB een opleiding volgen en voor dansdocenten bestaan mbo- en hbo-opleidingen.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.


Zwemleraar

Opleiding: mogelijk bij onder andere de Koninklijke Nederlandse Zwembond en de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs.

Verklaring Omtrent Gedrag: niet wettelijk verplicht.

Sinds juni 2011 is er een gedragscode voor zwemleraren. Zwakke punten hieraan zijn dat de Verklaring Omtrent Gedrag niet in de code is opgenomen en dat de regels niet bindend zijn.Door Jocelyn Heidweiller / 12 januari 2012 / ()

Opvoeden


Alle onderwerpen over opvoeding

120 artikelen voor categorie 'thema_opvoeden, kernstuk'
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoeken


Geef je mening

Groente eten: geef jij je kind het goede voorbeeld?

Groente eten: geef jij je kind het goede voorbeeld?

Nou, uh, nee, eigenlijk niet…

Nee, en daar doe ik ook niet moeilijk over

Ja, ik haal die 2 ons per dag

Ja, maar ik moet me ertoe zetten

Blijf gratis op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws en speciale aanbiedingen van J/M in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief.

J/M Weblog

Op het J/M weblog - ook wel blog genoemd - van J/M voor Ouders vind je de online "columns" van onze (ervarings)deskundigen op pedagogisch en opvoedkundig gebied.

Volg ons ook op

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op YouTube