Redactie
Redactie Opvoedstijlen 19 jun 2018

10 heldere inzichten over opvoeden

Kan jij door de bomen het bos ook niet meer zien als het gaat om de beste opvoedtactieken en -inzichten? Angela Pruess, kinder- en gezinstherapeute, zet daarom vanuit haar eigen ervaringen in combinatie met invloedrijke studies, de 10 meest belangrijke punten op een rij.

1. Kinderen gedragen zich als kinderen

Volgens Pruess vergeten ouders vaak dat kinderen leren door fouten te maken. Volgens haar ontstaat de ‘magie’ als ouders hun kinderen tijdens het leerproces alleen in de goede richting sturen’. Maar vaak raken we gefrustreerd, ongeduldig of zelf geïrriteerd omdat kinderen sommige dingen verknallen. “Het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de rede, logica en impulscontrole is nog niet volledig ontwikkeld totdat kinderen de twintig jaar hebben bereikt”, vertelt de gezinstherapeute. “Onvolwassen gedrag is normaal voor onvolwassen mensen met onvolgroeide hersenen.”

2. Stel grenzen vanuit respect, niet kritiek

Kinderen komen in een volledig nieuwe wereld terecht waarin ze van alles moeten leren. Daarom hebben kinderen grenzen nodig, vindt Pruess. “Kinderen zullen zich zonder de juiste grenzen in hun omgeving angstig en verloren voelen.” Het is dus belangrijk dat ouders nadenken over de manier waarop deze grenzen gecommuniceerd worden.

Lees ook: '9 voordelen van grenzen stellen'.

3. Wees je bewust van ontwikkelingsstadia

Heb je je ooit afgevraagd waarom je easy-going peuter zo in paniek raakte als hij bij de kinderopvang werd afgezet? Hallo, verlatingsangst! Kinderen gaan letterlijk door honderden, hele normale en gezonde overgangen tijdens hun weg naar het volwassen worden. Door de raadselachtige gedragingen soms in context te plaatsen, wordt het makkelijker om op een nauwkeurige en ondersteunende manier te reageren.

4. Ken het temperament en karakter van je kind

Het lijkt misschien een beetje voor de hand liggend, maar als we de unieke kenmerken van onze kinderen kennen, kunnen we hen beter ondersteunen waar nodig is. Of zoals Pruess zegt: “Als je eenmaal de basiseigenschappen van je kind kent, kunnen veel gebieden een stuk eenvoudiger worden om te navigeren. Zoals: het opsporen van de beste omgeving voor huiswerk, of het begrijpen waarom je dochter toch ’s nachts opgehaald wil worden van het schoolkamp.”

5. Geef je kind veel ongestructureerde speeltijd

De kracht van het spelen wordt volgens Pruess vaak ondergewaardeerd. Maar door te spelen verkennen kinderen spelenderwijs de grotemensenwereld. Kinderen leren juist over de wereld door zélf te ervaren en niet door slechts dingen uit een boekje te lezen. Oftewel: spelen is leren.

Benieuwd naar wat kinderen specifiek leren door welke spellen en op welke leeftijd? Lees dan het artikel: 'Spelen = leren'.

6. Weet wanneer je moet praten en wanneer luisteren

Kinderen zijn heel goed in staat om probleem op te lossen – mits wij hen daar de ruimte voor geven. Maar als we de gezinstherapeute mogen geloven, is dat voor ouders niet altijd even makkelijk. “Omdat we ervan houden om alles uit onze kinderen te halen en willen dat ze slagen, is het lastig om er niet tussen te springen en hun problemen op te lossen.” Als ouders vaker op hun tong bijten zouden zij geschokt zijn over hoe vaak kinderen zelf met goede oplossingen komen, zegt Pruess. Probeer vaker alleen gewoon te luisteren naar je kind: kinderen willen en moeten gehoord en begrepen worden. Gewoon net zoals wij dat willen…

7. Behoud je eigen identiteit

Volgens de gezinstherapeute beweren veel ouders dat kinderen hun hele wereld zijn. Maar Pruess is van mening dat het leven van ouders meer dan dat moet zijn. “We moeten de vriendschappen, passies en hobby’s die ons maken tot wie we zijn, koesteren. Het kan soms heel tegenstrijdig voelen om ook aandacht aan deze aspecten uit het leven te schenken. We hebben namelijk vaak de angst dat onze kinderen niet zonder ons kunnen en andersom.” Maar daar ligt volgens Pruess juist het probleem. Want juist om gezond te blijven en om te voorkomen dat we onze kinderen met de taak opzadelen om aan onze emotionele behoeften te voldoen, moeten we ook juist onze eigen dingen doen.

8. Begrijpen dat daden meer zeggen dan woorden

“De manier waarop je met je kind omgaat en de manier waarop je leeft zullen het meeste invloed op je kind hebben”, vertelt de gezinstherapeute. “Kinderen zijn ongelooflijk opmerkzaam en veel meer intuïtief dan wij vaak doorhebben.” Volgens haar kan dit soms wel lastig voor ouders zijn. Maar, voegt Pruess hieraan toe: “Als we in ieder geval proberen in gedachten te houden dat kinderen van onze acties zullen leren, komen we al een heel eind.”

9. Connectie, plezier en creativiteit

Uit onderzoek is bewezen dat angst en controle op lange termijn niet effectief voor kinderen zijn. Terwijl deze emoties misschien op korte termijn juist wel effectief lijken te zijn, zullen ze onze kinderen uiteindelijk niet van een sterk morele kompas of probleemoplossende vaardigheden voorzien. Volgens Pruess zullen kinderen op een natuurlijke manier leren om anderen te waarderen en het vertrouwen te hebben om de juiste keuzes te maken, als zij gezonde interacties met hun ouders kennen en als zij zich gewaardeerd voelen.

10. Het hart is minstens zo belangrijk als het gedrag

Pruess heeft de indruk dat de maatschappij ouders oplegt om goede, opgevoede kinderen op de wereld te zetten. Maar hoewel dit volgens haar zeker wenselijk is, is het gedrag niet de kernkwaliteit dat tot een goed en gezond mens bijdraagt. “Door kinderen te helpen met het begrijpen van het belang van gedachten en emoties stimuleren we hun relationele vaardigheden”, vertelt ze. “Deze vaardigheden zullen kinderen beschermen en hen door het leven begeleiden.”

Bron: Parent.co

Reageer op artikel:
10 heldere inzichten over opvoeden
Sluiten