3 tips om zorgen bij je kind weg te nemen

Maakt jouw kind zich vaak zorgen? Zorgen als: 'Wat gebeurt er als ik de toets niet haal? Wat als het kamp niet zo leuk is? Wat als ik toch van het slaapfeestje naar huis wil?'. Vaak zijn 'wat als'-vragen klassieke tekens van nervositeit en bezorgdheid bij kinderen.

Het geruststellen en het aanmoedigen van je kind kan een langdurig proces zijn. Maar met de toepassing van deze drie tips kan je je kind in zijn of haar zorgen op de goede weg helpen.

Hoe merk je bezorgdheid op?

De woorden 'wat als' zijn een teken dat je kind maalt over negatieve uitkomsten. Je zou kunnen proberen om reflectief te luisteren, zoals: 'Het klinkt alsof je zenuwachtig bent over het slaapfeestje'. Als je met deze vraag meer informatie weet te verzamelen, kan dit een goede strategie zijn. Maar in sommige gevallen kan deze aanpak juist averechts werken en raakt je kind nog meer overstuur. Het is daarom belangrijk om te beginnen met het opmerken van het verschil tussen gevoel en reactie.

Als jouw kind zich bezorgd voelt is dat vaak af te leiden uit de ongerustheid in zijn stem, of kan je het zien aan zijn lichaamstaal. Maar de angst kan ook opgemerkt worden door zijn reactie: hij reageert dan met een scherpe, veeleisende toon. Met andere woorden, bezorgdheid kan opgemerkt worden door hun gevoel of door een opgefokte reactie. Gaandeweg zul je dit gaan herkennen bij je kind. Het toepassen van de volgende tips kunnen helpen met de ondersteuning van bezorgde kinderen:

1. Stem je emoties af

Wanneer je kind overstuur is, ga je je als ouder vaak automatisch afstemmen op wat je kind voelt (bezorgdheid). Hoewel dit een hele natuurlijke, liefdevolle reactie is, kan deze reactie juist bijdragen aan de stress en angst van je kind. Doordat je je gaat focussen op de bezorgdheid van je kind, wordt de angst juist gróter.

Probeer daarom een moment voor jezelf te nemen, zodat je je eigen emoties kan afstemmen. Herken je eigen ongemakkelijke gevoel en probeer je lichaam vervolgens tot rust te brengen. Dit kan door een simpele ademhalingsoefening. Het afstemmen van je eigen emoties zorgt er voor dat je daadwerkelijk naar je kind kan luisteren, zonder de noodzaak om de bezorgdheid op te lossen. Kinderen moeten juist leren om te gaan met hun angsten, in plaats van dat het voor hen opgelost wordt.

2. Probeer geen voorspellingen te maken

Als jouw kind bang of bezorgd is, ben je misschien geneigd om voorspellingen te maken – hardop of in gedachten. Net als kinderen, hebben ouders namelijk ook een handje van het maken van worst scenarios. Je stelt je bijvoorbeeld al de hele tijd voor dat je kind het zaterdag op de verjaardag niet leuk gaat vinden, of dat hij zo van kamp naar huis gaat bellen.

Probeer het volgende in gedachten te houden: je lichaam kent geen verschil tussen wat jij je inbeeldt en wat ook daadwerkelijk de realiteit is. Je lichaam reageert dus op voorspellingen alsof het écht gebeurt. Als je merkt dat je negatieve voorspellingen over de toekomst maakt: neem dan een moment pauze, adem in en uit, en voel je voeten op de grond. Door jezelf terug te brengen in het huidige moment, kies je er zelf voor om te reageren vanaf een plek waar angst niet bestaat.

3. Geloof in je kind

Geloof in de capaciteiten van je kind. Vertrouw erop dat je kind alles in huis heeft om in ongemakkelijke en moeilijke momenten door te zetten. Bewustwording is het grootste hulpmiddel voor je kind. Probeer je kind te laten focussen op zijn sterke vaardigheden, in plaats van zenuwachtig te zijn over zijn zwakke punten. Zeg bijvoorbeeld: 'Het kan spannend zijn om nieuwe dingen uit te proberen of nieuwe mensen te ontmoeten, maar ik ben ervan overtuigd dat je het kan'. Probeer hem daarnaast aan positieve ervaringen uit het verleden te herinneren.

Bron: Parent.co 

Reageer op artikel:
3 tips om zorgen bij je kind weg te nemen
Sluiten