Redactie
Redactie Ouders 21 jun 2018
Leestijd: 4 minuten

4 initiatieven om samen te doen

Als je niet wil wachten op de overheid, maar zelf de handen uit de mouwen wil steken, zijn hier vier initiatieven om samen met andere ouders op te zetten.

1. Samen opvangen

Wat
Naschoolse Opvang Middaglicht in Utrecht
Wie
Laura Engel en andere ouders van de Vrije School
Waarom
Uit onvrede met de bestaande opvang – die niet werkte vanuit een antroposofi sche visie – startten ouders van de Vrije School hun eigen groep, waarin ze zelf regels kunnen stellen (geen computers, geen mobieltjes bijvoorbeeld). De ouders hechten aan betrokkenheid bij de opvang. ‘Ook de sociale binding met andere ouders is voor mij belangrijk. En mijn zoon vindt het prettig dat ik af en toe meedraai.’ Dankzij de korte lijntjes zijn andere opvangouders makkelijk aan te spreken.
Werkwijze
Ouders draaien één keer mee op de vier keer dat hun kind van de opvang gebruikmaakt. Per middag zijn er twee draaiouders op 12 kinderen. De groep maakt gebruik van de binnen- en buitenruimte van openbare speeltuinen.
Waarvan
Je betaalt in natura. Extra kosten voor activiteiten worden direct verrekend. Elk kind heeft een museum- en een buskaart. De ruimte is gratis.
Weten
Bespaar opvanggeld en regel de opvang met andere ouders. Houd de groep klein: dat vereenvoudigt de communicatie.

2. Tegen pesten

Wat
Stoere Moeders Tegen Pesten
Wie
Initiatiefneemster Liesbeth Junger en vier mede-stoere moeders uit Rijswijk
Waarom
‘Mijn dochter wordt zelf niet gepest, maar sinds ik moeder ben merk ik hoe kwetsbaar ouders zijn als het om hun kinderen gaat. Mijn actie is gericht tegen de verharding van de maatschappij. Ik wil mijn dochter – en andere kinderen – meegeven dat het loont om je te bekommeren om anderen. En al hun moeders oproepen op te staan tegen pesten!’
Werkwijze
De Stoere Moeders-beweging werd gelanceerd op 19 april, de Nationale Dag tegen Pesten. Vijftien Rijswijkse scholen met 3500 leerlingen deden mee aan een estafettewandeling tegen pesten, droegen blauwe ‘Respect is cool’-armbandjes en er werden stoeptegels geplaatst op de schoolpleinen. Op de Facebookpagina geven de Stoere Moeders tips en raad.
Waarvan
€ 3500,- (door het winnen van De Lenteprijs van Fonds 1818) + diverse materiële en financiële bijdragen van het lokale bedrijfsleven en de gemeente.
Weten
Als je iets vanuit je hart en met enthousiasme neerzet, gebeurt het. Benader (lokale) bedrijven voor bijdragen. Zorg voor goede publiciteit. Realiseer je wel dat het veel tijd kost: drie à vier uur per dag tijdens de voorbereidingsfase, een half uur per dag voor het bijhouden van de site.

3 Echte buurtschool

Wat
Ouders streven naar een goede afspiegeling van de buurt op basisschool De Boomgaard in Amsterdam-West
Wie
Caroline Omlor en Maria Franken
Waarom
De Boomgaard is een geweldige school, maar was geen goede afspiegeling van de gemengde buurt, waardoor veel ouders hun kind niet inschreven. ‘We wilden dat onze kinderen in de buurt naar school kunnen en vinden het belangrijk dat ze kunnen leren van zoveel verschillende nationaliteiten.’
Werkwijze
Caroline en Maria zochten contact met andere ouders die geïnteresseerd waren in De Boomgaard, maar koudwatervrees hadden omdat het een zwarte school was. Door bekendheid te geven aan hun initiatief breidde de groep zich uit. Met de directie werd intensief samengewerkt. Het stadsdeel bevorderde het mengen door kinderen vanuit het ouderinitiatief (tijdelijk) voorrang te geven bij plaatsing. Doel is geen witte, maar een zo goed mogelijk gemengde school te maken.
Waarvan
De school stelde een budget beschikbaar voor het organiseren van ontmoetingsochtenden.
Weten
Benader eerdere initiatiefnemers voor tips. Maak je initiatief bekend via flyers (direct overhandigen, ophangen aan fietsen met kinderzitjes, neerleggen bij de bakker et cetera), aanspreken van mogelijk geïnteresseerden, informatiedagen, lokale media en een maandelijkse nieuwsbrief. Organiseer spelletjesochtenden voor (potentiële) leerlingen en hun ouders. Maak goede afspraken met de directie over informatiebijeenkomsten, budget en vermelding op de schoolwebsite.

4. Bloeiende speeltuin

Wat
Vrijwillig beheer van buurtspeeltuin Mariotteplein in Amsterdam
Wie
Anneke Schepers en buurvrouwen Henriëtte, Renske en Marie-Louise
Waarom
De speeltuin verloederde na het vertrek van de professionele beheerder; het speeltuinhuisje stond er verlaten bij. ‘Zo kan het niet langer,‘ zeiden de buurvrouwen. Hun aanbod aan de gemeente om het beheer over te nemen, werd in dank aanvaard. Voor de buurvrouwen is het leuk om de speeltuin
te zien opbloeien. ‘Buurtbewoners raken snel met elkaar aan de klets.’
Werkwijze
Een groep van 30 vrijwilligers bemant het huisje en houdt toezicht (per persoon vier uur per maand). De vier buurvrouwen zijn vier uur per week kwijt met de organisatie van het buurtbeheer.
Waarvan
Een beginkapitaal van € 25,- per buurvrouw voor onder meer een koffiezetapparaat en veel giften van buurtbewoners (een vriezer, talloze kratten speelgoed). Van de opbrengst van de verkoop van drankjes en ijsjes worden materialen gekocht.
Weten
Zoek contact met de buurtcoördinator of gebiedsmanager: de gemeente is vaak heel blij met buurtbetrokkenheid. Maak wel goede afspraken en leg in een contract de taken en plichten van vrijwilligers en gemeente vast. Kijk uit voor te hooggespannen verwachtingen: drie keer per week open is al heel mooi.
 

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders. 26.000 lezers gingen je al voor.

Reageer op artikel:
4 initiatieven om samen te doen
Sluiten