Redactie
Redactie School 19 jun 2018

Aanpakken tegen pesten: aanbod groepsaanpak


Verschillende programma's tegen pesten: de groepsaanpak

Dit overzicht hoort bij het stuk Pesten: 'Je moet van je afbijten' werkt niet
Bekijk ook het aanbod voor de individuele aanpak.

Prima

Wat is het? Antipestprogramma voor basisscholen. De scholen worden twee jaar begeleid om pestgedrag te voorkomen en te verminderen door middel van training van leerkrachten, groepslessen en individuele begeleiding.
Voor wie? Leerlingen in het basisonderwijs.
Is het effectief? Het Primaprogramma is volgens het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) het best onderbouwde en onderzochte antipest-programma in Nederland. Over effectiviteit oordeelt het NJI: 'Waarschijnlijk effectief.' Het effect lijkt het sterkst bij leerlingen uit groep 5 en 6 en vooral bij leerlingen die worden gepest.
Meer informatie: www.primamethode.nl

Kids in actie tegen online pesten

Wat is het? Lespakket ontwikkeld en uitge-geven door Cyberpesten de Baas en Pestweb.nl. In zes weken gaan de kinderen in de klas en thuis aan de slag met opdrachten en groepsgesprekken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en leren van elkaar wat er online wel en niet mag, wat de gevolgen zijn van online pesterijen, maar vooral ook wat er online wel leuk is.
Voor wie? Midden- en bovenbouw basisschool
Is het effectief? Nog onbekend. Het programma bestaat pas vanaf 2012.
Meer informatie: www.pestweb.nl

KiVA

Wat is het? KiVa is een van oorsprong Fins antipestprogramma dat sinds kort ook op Nederlandse scholen wordt gebruikt. Het heeft als doel vooral de houding van de omstanders te beïnvloeden: kinderen die niet pesten, maar het pestgedrag ook niet afkeuren. Docenten leren pestsignalen beter te herkennen en pestnetwerken in de klas op te sporen. Kinderen krijgen les over pesten en de groepsprocessen die erbij horen. Verder vullen ze twee keer per jaar een vragenlijst in over hun sociale ontwikkeling
Voor wie? Leerlingen in het basis- en voort-gezet onderwijs
Is het effectief? Uit Fins onderzoek blijkt dat het pesten met 40 procent afnam op scholen die de KiVAmethode gebruiken. In Nederland doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de effectiviteit. De uitkomsten worden in 2014 verwacht.
Meer informatie: www.kivaschool.nl

Leefstijl

Wat is het? Een lesprogramma om sociaal gedrag en positieve betrokkenheid van kinderen en jongeren thuis, op school en bij vrienden te stimuleren.
Voor wie? Leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ook geschikt voor sportclubs, kinderopvang en buitenschoolse activiteiten.
Is het effectief? In de Verenigde Staten waren er positieve effecten. Volgens het NJI is het programma theoretisch goed onderbouwd.
Meer informatie: www.leefstijl.nl

Marietje Kessels Project

Wat is het? Twaalf lessen die de weerbaarheid moeten vergroten om te voorkomen dat kinderen gaan pesten of gepest worden. De lessen worden door opgeleide preventiewerkers gegeven.
Voor wie? Groep 7 en 8 in het regulier en speciaal basisonderwijs. Niet geschikt voor agressieve kinderen.
Is het effectief? Uit onderzoek blijkt dat het Marietje Kessels Project een positief effect heeft op de kennis en houding. Effecten op vaardig-heden en gedrag bleken minder goed aantoonbaar. Volgens het NJI is de methode theoretisch goed onderbouwd.
Meer informatie: Op www.weerbaarheid.nu/trainingen/marietjekessels/overzicht vind je een overzicht van Marietje Kessels Projecten.

No Blame

Wat is het? Bij deze in Engeland ontwikkelde methode krijgt het kind dat wordt gepest een steungroepje om zich heen waarin ook de pester zit. Het steungroepje wordt aangemoedigd oplossingen te verzinnen zodat het gepeste kind weer met plezier naar school kan. De methode werkt volgens een vast stappenplan.
Voor wie? Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Is het effectief? Er is nog meer onderzoek nodig, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend: uit een tweejarig onderzoek naar deze aanpak bleek dat No Blame direct succes had in 80 procent van de pestgevallen en op termijn succes bij 14 procent. Bij slechts 6 procent bleef het pesten voortduren.
Meer informatie: www.noblame.nl

Meidenvenijn is niet fijn

Wat is het? Lesmethode om roddelen, buitensluiten en ander pestgedrag tussen meisjes te signaleren en bespreekbaar te maken.
Voor wie? Meisjes van 9 tot 15
Is het effectief? Dat is niet onderzocht.
Meer informatie: www.meidenvenijn.nl

Leerlingbemiddeling

Wat is het? Peermediation is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Leerlingen bemiddelen na een training zelf bij conflicten tussen kinderen. Zij begeleiden als neutrale bemiddelaar leerlingen die met elkaar ruzie hebben.
Voor wie? Leerlingen in het basis- en voort-gezet onderwijs.
Is het effectief? Leerlingbemiddeling wordt door pestonderzoekers als een veelbelovende methode beschouwd om de sfeer op school te verbeteren en pesten tegen te gaan, vooral in het voortgezet onderwijs. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat het pesten erdoor afneemt.
Meer informatie: www.hetccv.nl

Pestprotocol

Wat is het? Een handelingsplan voor de school. Hierin wordt vastgelegd hoe de school handelt als er gepest wordt.
Voor wie? Basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo-scholen. In 2003 hanteerde tweederde van de basisscholen een pestprotocol.
Is het effectief? Er is geen systematisch onderzoek naar gedaan.
Meer informatie: www.schoolenveiligheid.nl

Vreedzame school

Wat is het? Een onderwijsprogramma dat kinderen wil opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang.
Voor wie? Leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs (SBO). De interventie richt zich daarnaast ook op ouders.
Is het effectief? De ontwikkelaar van het programma, Leo Pauw, is bezig met promotie-onderzoek naar de werkzaamheid van de methode. Vokgens het NJI is de methode theoretisch goed onderbouwd.
Meer informatie: www.devreedzameschool.nl

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders. 26.000 lezers gingen je al voor.

Reageer op artikel:
Aanpakken tegen pesten: aanbod groepsaanpak
Sluiten