Adviesinflatie leerlingen groep 8

Het schooladvies dat leerlingen in groep acht van de basisschool krijgen, is hoger geworden sinds het systeem is veranderd. Leraren geven de leerlingen nu vaker een havo of vwo-advies dan toen de Cito toets nog leidend was. 

Dit zegt hoogleraar onderwijssociologie Jaap Dronkers vandaag in de Volkskrant. Dronkers analyseerde de plaatsingscijfers van het ministerie van Onderwijs en spreekt van 'adviesinflatie'.

Adviesinflatie

In het nieuwe systeem telt het advies van de leraar zwaarder mee. Hierdoor stromen meer leerlingen naar havo en vwo door dan voorheen. Het gaat volgens de hoogleraar om een groei van 1,5 procent; dit komt neer op ongeveer drieduizend scholieren. Dronkers is bang dat dit verschil de komende jaren vooral in grote steden nog verder toeneemt, omdat hier het kwaliteitsverschil tussen de middelbare scholen groter is.

Kinderen laaggeschoolde ouders de dupe

Vooral kinderen van laaggeschoolde ouders zijn volgens Dronkers de dupe van het nieuwe systeem. Critici waarschuwden al eerder dat er een grote kans was dat kinderen uit een goed milieu een hoger niveau zouden krijgen dan kinderen uit een zwakker milieu. Daarnaast kunnen mondige ouders het advies beïnvloeden door druk uit te oefenen op de docent.

Nieuwe adviessysteem

Het nieuwe systeem werd ingevoerd omdat de eindtoets tot veel stress leidde bij scholieren en ouders. Nu geven leraren al een advies vóór de eindtoets, waarbij ze het advies baseren op de ervaringen met en de resultaten van de leerling over de hele basisschoolperiode. De uitspraken van Dronkers spreken tegen wat Staatssecretaris Dekker in december zei. Volgens hem waren de schooladviezen “ongeveer hetzelfde” gebleven.

Het ministerie van Onderwijs zegt in de Volkskrant naar de cijfers van Dronkers te gaan kijken, maar benadrukt dat er veel politieke steun is voor het nieuwe adviessysteem.

Wil je weten hoe de nieuwe adviesmethode middelbare school in zijn werk gaat. Je leest het hier.

Reageer op artikel:
Adviesinflatie leerlingen groep 8
Sluiten