Redactie
Redactie Agressief 19 jun 2018

Agressieve klasgenoot

antwoord

Nathalie van Thiel, leerkracht en J/M schoolcoach:
Je maakt je terecht zorgen. Blauwe plekken en een bijtwond is niet iets wat geaccepteerd kan worden. Ik begrijp dat de school intern overleg heeft gevoerd maar dat hieruit niet meer is gekomen dan het plan om de twee jongens uit elkaar te houden. Het is mogelijk dat er met de agressieve jongen meer gaat gebeuren, maar dat dit om privacy redenen niet met jullie wordt gedeeld.

Wanneer je het gevoel krijgt dat er te weinig gebeurt op school, raad ik je aan een gesprek aan te vragen met de IB’er en de leerkracht. Doe dit verzoek per mail.

  • Geeft in dit gesprek aan dat je geen aangifte wil gaan doen van de agressie tegen jouw zoon, maar dat je wel wil dat er een plan van aanpak komt voor de agressieve jongen. Vaak duidt agressief gedrag op een dieper liggend probleem. De school zal dit jongetje goed in beeld moeten houden. Laat je in dit gesprek overtuigen dat dit serieus genomen wordt.
  • De school is verplicht om actief te werken aan een veilig klimaat in de klas. Er zijn hiervoor verschillende programma’s ontwikkeld en waarschijnlijk heeft de school er ook een in gebruik. Een lesje per week kan echter niet zorgen voor een fijne sfeer in de klas. Kleine en grote conflicten zijn op school aan de orde van de dag. De manier waarop de leerkracht hiermee omgaat, is erg bepalend voor een goed pedagogisch klimaat. Het uitpraten van ruzietjes, het consequent zijn in het afkeuren van agressief gedrag, het goede voorbeeld geven en kinderen leren op welke manier ze met hun emoties kunnen omgaan – het moet dagelijkse praktijk zijn. Wanneer je het gevoel krijgt dat deze houding totaal niet aanwezig is, zal er geen veilig klimaat ontstaan in deze klas en kun je beter voor een andere school kiezen.
  • Het feit dat jouw zoon deze agressieve jongen steeds opzoekt, geeft aan dat hij het ook wel spannend vindt. Ook met jouw zoon zullen er dus dagelijks gesprekjes gevoerd moeten worden. Hij moet duidelijk uitgelegd krijgen wat hij zelf moet doen wanneer hij het jongetje tegenkomt.
  • Zoek goed uit of jouw zoon het jongetje bewust uitdaagt en hoe dit gebeurt. Je kunt voorstellen aan de IB’ er of zij eens in de klas kan komen om te observeren. Wat gebeurt er precies? Hoe ontstaan de conflicten? Is het jongetje alleen naar jouw zoon agressief of ook naar andere kinderen.
  • Wellicht kan de IB’er beslissen om de komende tijd dagelijks een kort gesprekje te voeren met de twee jongens om de dag door te spreken. Wat ging er goed? Wat ging er fout? Hebben de kinderen zelf een plannetje om te zorgen dat het morgen weer goed gaat? Deze intensieve begeleiding kan zijn vruchten gaan afwerpen omdat de kinderen nu zelf moeten gaan nadenken over hun gedrag en ook zelf oplossingen kunnen bedenken.

Probeer in het gesprek duidelijk te maken dat je wil samenwerken met de school. Begin niet aanvallend met allerlei verwijten maar met het benoemen van het probleem. Praat niet in de gebiedende wijs maar breng bovenstaande suggesties in als idee om aan het probleem te werken.

Reageer op artikel:
Agressieve klasgenoot
Sluiten