Andere school voor mijn kind in groep 2?

antwoord

Wanneer je nu al het gevoel hebt dat de school niet bij je past en de communicatie over je kind erg slecht verloopt, dan heb je redenen om naar een andere school op zoek te gaan. Een goede samenwerking en communicatie met de school is van cruciaal belang wanneer er problemen zijn. Voordat je deze beslissing neemt, is het goed om over de volgende zaken na te denken:

  • Scholen vinden het prettig om op een goede manier samen te werken met ouders. Wat is er misgegaan? Waarom wil de school alles ‘zelf oplossen’? Conflicten ontstaan vaak doordat men elkaar niet goed begrijpt door een gebrek aan communicatie. Wanneer je de deskundigheid van de leerkracht niet erkent en zonder goed overleg experts van buitenaf inschakelt dan kan de leerkracht zich gepasseerd voelen. Het kan ook zijn dat de leerkracht merkt dat jullie zoon nog wat jong is en dat ze denken dat de problemen kunnen worden verholpen met remedial teaching en een extra kleuterjaar. Een goed gesprek zou hier duidelijkheid over moeten geven.
  • Je zoon zit in groep 2 en kan waarschijnlijk nog niet naar groep 3. Dat zou in principe absoluut geen drama hoeven zijn. Kinderen op deze leeftijd ontwikkelen zich nog zo sprongsgewijs dat zelfs onze regering ermee heeft ingestemd Cito-toetsen voor kleuters niet verplicht te stellen. Een kind dat eens een jaar extra kleutert is absoluut geen uitzondering! Wanneer je bij de leerkracht aangeeft geen problemen te hebben met een extra kleuterjaar kan dat een leerkracht veel lucht ( en mogelijkheden) geven. We willen passend onderwijs, dus zullen we ook de individuele ontwikkeling van jonge kleuters onder de loep moeten nemen. Dat elk kind exact 8 jaar nodig heeft voor een goede basis is dan nogal onlogisch. Je schrijft dat je zoon de toetsen voor groep 1 onvoldoende maakt. Er moet wel iets gebeuren.
  • Overweeg eens de optie om je zoon dit extra kleuterjaar te gunnen. Het is nu pas december. Het is mogelijk dat jouw zoon over anderhalf jaar wel klaar is voor groep 3. Wanneer de school kiest voor een verlengde kleutertijd zal het een plan van aanpak op papier moeten zetten, ook voor de inspectie: ‘Waar zitten de problemen en hoe kunnen we dit kind vooruit helpen’.

Ik raad je aan om opnieuw in gesprek te gaan met de leerkracht. Luister naar haar verhaal en bied aan te gaan samenwerken. Laat de school het initiatief nemen en vertrouw op haar deskundigheid. Je kunt vragen om de IB ‘er te laten deelnemen aan het gesprek. Vraag of je zoveel mogelijk betrokken kunt worden bij het onderwijs. Het is fijn als de leerkracht met enige regelmaat een mail stuurt over de acties die worden ondernomen en je ook na een bepaalde periode uitnodigt voor een gesprek over de voortgang.

Wanneer je vertrouwen uitstraalt dan heb je meer kans op openheid en initiatief.

Wanneer je het vertrouwen in de school volledig kwijt bent, is het beter een school te zoeken die beter bij je past. Lees daarover op deze site: Een basisschool kiezen.

Reageer op artikel:
Andere school voor mijn kind in groep 2?
Sluiten