Redactie
Redactie Anorexia 19 jun 2018

Anorexia

Iemand met anorexia nervosa denkt voortdurend aan voedsel, eten, calorieën en lichaamsgewicht. Hij of zij eet weinig tot niets, sport of beweegt dwangmatig en excessief en verliest veel gewicht. Toch voelt iemand met anorexia zich wanstaltig dik. Meisjes tussen 11 en 14 jaar zijn het meest kwetsbaar om de aandoening te ontwikkelen.

Hoe komt het?

Over de precieze oorzaken tasten wetenschappers nog steeds in het duister. In ieder geval spelen meerdere factoren mee, zoals erfelijke belasting, de invloed van de omgeving en psychische factoren.

De lichamelijke gevolgen

 • een verstoord honger- en verzadigingsmechanisme
 • een tekort aan vitamines en mineralen
 • slapeloosheid
 • koude, blauwe handen en voeten
 • donsbeharing op het lichaam
 • stoppen van de menstruatie, met als gevolg (tijdelijke) onvruchtbaarheid
 • een dalende bloeddruk en tragere ademhaling en hartslag
 • afbraak van spierweefsel (bij sterke vermagering)
 • een droge, slappe huid
 • gebitsproblemen
 • verstopping
 • vochtophoping in de benen
 • anorexia kan tot de dood leiden.

Signalen die op anorexia kunnen wijzen

 • niet kunnen stoppen met een dieet
 • in korte tijd veel gewicht verliezen
 • uitvluchten verzinnen voor ‘eetmomenten’
 • sociale contacten uit de weg gaan

Wat te doen?

 • Dwing het kind niet tot eten. Dit werkt vaak averechts.
 • Uit je ongerustheid en blijf in contact met je kind.
 • Zoek hulp. Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op genezing.

Websites:

www.sabn.nl

www.proud2bme.nl

Boeken

Ik was veertien en depressief – Mathilde Monaque, De Arbeiderspers, € 16,95

Trots op mezelf – Vergroot je zelfvertrouwen, Nicole Hoeymans, leuk vormgegeven doeboek voor meiden (12+), voor € 24,50 te bestellen via www.succesboeken.nl

Reageer op artikel:
Anorexia
Sluiten