redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

Beheerst mijn zoon de stof van groep 5?

antwoord

De overgang van de ene groep naar de andere is meestal een stap die kinderen duidelijk ervaren. In de ene groep iets meer dan de andere: de overgang van 2 naar 3 is natuurlijk een goed voorbeeld. Maar ook de overgang van 3 naar 4 wordt veelal als flink ervaren. Kinderen voelen dat er meer van ze wordt verwacht en dat is in principe prima. Natuurlijk moeten onzekere en faalangstige kinderen goed in de gaten worden gehouden.

Wat betreft het Cito Leerlingvolgsysteem is het niet de bedoeling dat er een knik in de ontwikkelingslijn komt. Dit zou juist niet zo moeten zijn. De norm van deze toetsen is namelijk het landelijk gemiddelde van leerlingen in dit leerjaar. Soms is er een dip en ziet de leerkracht de oorzaak. Dan is er niets aan de hand. De leerkracht past het onderwijsaanbod aan en de leerlingen zullen beter moeten gaan scoren. Hiervoor zijn deze toetsen bedoeld.

Cito is het meest gebruikte onderwijs toetsinstrument. Ik ken geen ander instrument dat zo nauwkeurig een beeld geeft van de basisvaardigheden. Cito hanteert ook vaardigheidsscores. Daaraan kun je zien of je kind, ondanks een tegenvallende cito-score toch een groei heeft doorgemaakt. Daarnaast heeft Cito verschillende remediërende programma’s voor kinderen die op bepaalde onderdelen uitvallen. De vaardigheidsscore gecombineerd met de kennis over welk onderwijsaanbod de leerling heeft gehad, geeft het meest betrouwbare beeld over wat een leerling kan. 

Wanneer de grafiek van Cito op alle vlakken een streep naar beneden laat zien, is er vaak iets aan de hand. Natuurlijk wil je als ouder en leerkracht begrijpen wat de oorzaak is. Ik adviseer je dan ook om in gesprek met de leerkracht op zoek te gaan naar de oorzaak. De leerkracht zal je geen inzage geven in het groepsoverzicht, maar je kunt haar natuurlijk wel vragen of je zoon opvalt met zijn dalende score of dat wellicht de hele groep minder dan verwacht heeft gepresteerd. Vraag ook naar de vaardigheidsscore van je zoon.
De toetsen zelf kunnen niet van niveau verschillen met voorgaande jaren, want – in tegenstelling tot de Cito Eindtoets – de toetsen van het leerling volgsysteem worden niet jaarlijks vernieuwd. Wanneer een groep in zijn geheel minder scoort ligt de oorzaak dus niet bij het niveau of norm van de toets.

Voor een soepele overgang naar groep 6 adviseer ik je te kijken naar de resultaten van:

  • begrijpend en technisch lezen
  • spelling
  • taalschaal
  • rekenen algemeen
  • meten, tijd en geld
  • woordenschat

Het is van belang om de vakken die een sterke daling laten zien aan te pakken, zeker wanneer de score lager is dan een C. 
Je kunt voor extra oefeningen vaak terecht bij de leerkracht of eventueel bij een Remedial Teacher.
 

Reageer op artikel:
Beheerst mijn zoon de stof van groep 5?
Sluiten