‘Bij mediation komen we samen tot een oplossing’

Soms ontstaat er een situatie tussen ouders en leerkracht, waar zelfs de directeur geen raad mee weet. Bijvoorbeeld omdat een kind gepest wordt en de school daar geen oog voor heeft. De spanningen lopen hoog op en beide partijen voelen zich aangevallen. Tijd voor een mediator, die aanstuurt op een oplossing.

Meestal word ik door een school opgebeld waar een conflict heerst tussen ouders en een leerkracht. De directeur heeft het niet zelf kunnen oplossen en daarom schakelen ze mij in,’ vertelt Harry Schram, als mediator ingeschreven bij het Nederlands Mediation Instituut. ‘Het eerste dat ik vraag is: wat hebben jullie zelf al gedaan om tot een oplossing te komen? Als er nog niets gebeurd is, moeten mensen eerst zelf een poging wagen voor ik me er in meng. Een school moet in principe in staat zijn een dergelijk conflict op te vangen. Pas als het erg hoog oploopt, kom ik er aan te pas. En natuurlijk is het van belang dat beide partijen open staan voor een bemiddelaar, anders heeft het geen zin.’

Schram vindt het het moeilijkst dat hij zijn neutraliteit moet behouden. ‘Ik heb wel eens gehad dat ik door iemand werd ingehuurd, maar tijdens de mediation steeds meer aan de kant van de andere partij kwam te staan. Daar mogen de partijen niets van merken. Soms zijn ze er overgevoelig voor en zeggen ze: “U geeft hem meer spreektijd dan mij!” Je moet er alert op zijn dat je beide partijen gelijk behandelt. Je eigen mening mag je niet laten blijken. Wat je wel kunt doen, is herhalen wat iemand zegt, als je denkt dat het relevant is. Zo zorg je ervoor dat de andere partij het ook echt gehoord heeft.’

Een mediation doorloopt een aantal fases. Eerst moeten beide partijen verklaren dat ze naar een oplossing willen zoeken. ‘De partijen moeten beseffen dat ze in feite hetzelfde belang hebben. Als ouders boos zijn op de leerkracht omdat hun kind gepest wordt, dan moeten ze beseffen dat de leerkracht pesten ook slecht vindt.’ Daarnaast moeten de partijen beloven er niet met derden over te praten zolang de mediation duurt en de ander niet te onderbreken wanneer die aan het woord is.

‘Vervolgens komt de fase waarin we bepalen wat het probleem nou eigenlijk is, waarin beide partijen de kans krijgen te vertellen. Daarmee is al heel veel werk verzet. Voor het eerst hebben ze het verhaal van de ander echt kunnen horen. Ik vraag meestal of ze zich in de ander kunnen verplaatsen. Hoe zij zich zouden voelen in de plaats van de ander? Dit vind ik zelf een heel boeiende fase.’

En dat kan in een middag? ‘Hahaha, in één sessie? Nee hoor, daar gaat wel een aantal weken overheen. Er moet een vertrouwelijke band onstaan. We gaan samen brainstormen over mogelijke oplossingen. Dan mogen de partijen thuis nadenken over wat ze de beste oplossing vinden. De daarop volgende sessie zie je die mensen dus al heel anders binnenkomen. Veel positiever, omdat ze voor zichzelf al een oplossing in hun hoofd hebben. Aan het eind van de mediation zetten we de oplossing op papier, en beide partijen ondertekenen dat. Een of twee maanden later komen we weer samen om te kijken of het ook echt gewerkt heeft. En dat is meestal wel zo.’

Elke oplossing is weer anders, maar Schram geeft een voorbeeld: ‘Wat wel eens voorkomt, is dat de leerkracht verweten wordt dat hij niets doet als een kind wordt gepest. De leerkracht verwijt de ouders dat ze hem ook niets hebben laten weten over het kind. Er wordt dan op schrift gesteld dat de ouders, als ze denken dat het echt niet goed gaat met hun kind, dit zullen melden aan de leerkracht. Hij kan dan zijn best doen om er iets aan te doen. Over het algemeen denken ouders vaak: laat ik hier de juf maar niet mee lastigvallen. Daardoor gaan dingen te lang slepen. Je kunt beter veel communiceren, zodat de leerkracht over de juiste informatie beschikt.’

Maar, zo benadrukt Schram: ‘Bij mediation draag ik de oplossingen niet aan, dat doen beide partijen samen. Aan het begin van de mediation weten we ook helemaal nog niet wat die oplossing zou moeten zijn. Het gezamenlijk eens worden vind ik het mooiste aan het vak. Zo zie je hoe creatief mensen kunnen zijn.’
 

Reageer op artikel:
‘Bij mediation komen we samen tot een oplossing’
Sluiten