redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

Brokkenmakers: School

Per jaar moeten 18.700 kinderen worden behandeld op de Afdeling Spoedeisende Hulp na een ongeval op de basisschool. Per schooldag komt dat neer op ongeveer 90 kinderen. Bijna de helft (49 procent) van de slachtoffers dat tijdens de gymles een ongeval krijgt, bestaat uit elf- en twaalfjarigen.

Meest voorkomende ongevalsplekken:

1. Tijdens de gymles (7800x)
2. In het schoolgebouw (5700x)
3. Op het schoolplein (5200x)

Meest voorkomende oorzaken:

1. Val (8200x)
2. Stoten tegen een object (3300x)
3. Lichamelijk contact (zoals trappen en slaan) (1390x)

Aard van de verwonding na een ongeval in het schoolgebouw en op het schoolplein

1. Schouder/arm/hand: 10.500 kinderen
2. Heup, been, voet: 4460 kinderen
3. Hoofdwonden/ander letsel: 3740 kinderen

Hoe vergroot je de veiligheid op en rond school?

• Zorg dat er duidelijke afspraken zijn wie toezicht houdt op de kinderen en wie verantwoordelijk is, bijvoorbeeld tijdens de overblijf. Hoewel er geen wettelijke bepalingen bestaan waarin de verantwoordelijkheid tijdens de overblijf is geregeld, vindt de overheid het vanzelfsprekend dat het schoolbestuur erop toeziet dat er iemand wordt aangesteld die verantwoordelijk is.

• Er bestaat een protocol schoolzwemmen dat door basisscholen kan worden getekend. Hierin worden afspraken gemaakt waaraan de leraren en het badpersoneel zich moeten houden tijdens de zwemles. Ook wordt hierin geregeld wie verantwoordelijk is voor de kinderen voor, tijdens en na de zwemles. Informatie hierover is te vinden op de website http://www.minocw.nl/schoolzwemmen
Het protocol zelf is te vinden op http://www.minocw.nl/brief2k/2001/16201b.doc

• Om ongelukken op het schoolplein te voorkomen, kunnen ouders zelf beoordelen of een schoolplein veilig is of niet. Ze kunnen hierbij bijvoorbeeld letten op de veiligheid van de speeltoestellen en de verkeersveiligheid om de school. Die laatste kan worden vergroot door de inzet van verkeersouders.

• Scholen kunnen een veiligheidscoördinator aanstellen. Deze inventariseert de onveiligheden en rapporteert ze. Scholen met een veiligheidscoördinator kunnen in aanmerking komen voor een veiligheidsvignet, een keurmerk dat door Stichting Consument en Veiligheid wordt toegekend. Om het vignet te ontvangen moeten scholen onder meer een wettelijk verplichte risico-inventaris laten zien. Meer informatie is te vinden op de website www.veiligheid-op-school.nl

• Onveilige verkeerssituaties rondom school kun­nen worden gemeld bij de gemeente. Ouders en leerkrachten kunnen zich er sterk voor maken dat deze situaties verbeteren.

• Ga bij het ophalen van het kind van school niet aan de andere kant van de weg staan. In hun enthousiasme kunnen kinderen onoplettend zijn en oversteken zonder uit te kijken of er verkeer aankomt.

• Parkeer de auto niet voor de school. Het zicht van overstekende kinderen wordt zo belemmerd. µ

Bron: Letsel Informatie Systeem (1998-2000), Consument en Veiligheid.

De Onderwijs­telefoon

Bij deze hulplijn kunnen kinderen en ouders terecht met problemen en vragen die betrekking hebben op de onveiligheid op school. Het gaat niet zozeer om persoonlijke ongelukken die op school gebeuren, maar meer om zaken van sociaal-emotionele aard als discriminatie, geweld, seksuele intimidatie en pesten.

Ook ouders die ontevreden zijn over de communicatie tussen hen en de leerkrachten kunnen de Onderwijstelefoon bellen. Het nummer van de hulplijn is 0800-1608. Meer informatie is te vinden op de website www.aps.nl/onderwijstelefoon

Reageer op artikel:
Brokkenmakers: School
Sluiten