redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

Combinatie groep 3 met 5?

antwoord

De combinatie 3-5 is nog niet zo verkeerd! Voor groep 3 is alles nieuw en het leesonderwijs vraagt enorm veel instructie. Groep 4 ligt qua leeftijd wel dichter bij groep 3 en lijkt logischer. Echter, groep 4 heeft ook nog erg veel instructie nodig! Kinderen kunnen nog niet zo goed en lang zelfstandig werken en moeten nog veel nieuwe dingen leren, zoals taallesjes uit het boek maken in een schrift. Groep 5 heeft dat allemaal al geleerd en heeft deze instructies niet meer nodig.
Als leerkracht zou ik liever een 3/5 hebben dan een 3/4! Het functioneert beter en er zal daardoor ook meer rust zijn. Groep 4/5 zou ook een goede combinatie kunnen zijn. 

Sociaal gezien hoeft er geen probleem te zijn. Er zijn scholen die heel bewust kiezen voor heterogene groepen. Denk aan de Jenaplan scholen waar men kiest voor stamgroep 3/4/5. Zo’n stamgroep biedt kinderen de gelegenheid te ervaren wat het is om de oudste, de middelste of de jongste te zijn. Het geeft de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden, om rekening te houden met ouderen en jongeren, elkaars en je eigen zwakke en sterke kanten te leren kennen en waarderen.

Ik zou me niet te veel zorgen maken. Zeker wanneer de groep ondersteuning krijgt van een stagiair of klassenassistent kun je er best vertrouwen in hebben. Ga eventueel opnieuw in gesprek met de school en vraag naar de overwegingen die er zijn geweest.

Reageer op artikel:
Combinatie groep 3 met 5?
Sluiten