Redactie
Redactie Groepen 1-8 21 jun 2018

Dalende Cito resultaten spelling en woordenschat

antwoord

Nathalie van Thiel, leerkracht en J/M schoolcoach:
OPP is de afkorting voor ‘ontwikkelingsperspectief’. Met een OPP maakt de school inzichtelijk welke individuele doelen er worden nagestreefd voor een bepaalde leerling. De school wil hiermee bereiken dat ze niet enkel een leerling volgen in zijn ontwikkeling, maar dat er het maximale uit deze leerling kan worden gehaald. Op speciale basisscholen wordt al langer met OPP gewerkt. En wat blijkt? Leerlingen raken gemotiveerder wanneer inzichtelijk wordt gemaakt wat hun problemen zijn en hoe hieraan gewerkt gaat worden.

Voor jouw zoon zal er vooral een plan voor spelling en woordenschat komen. Ik raad je aan om bij het komende gesprek op school met nadruk te vragen of je betrokken kan worden bij het opstellen van dit OPP.

Ik begrijp dat je bang bent dat dit allemaal te lang gaat duren – dat is vaak ook zo. Jij wilt je zoon gaan helpen en daar hoef je natuurlijk niet mee te wachten.

Wat kun je nu al gaan doen?

  • Informeer bij de leerkracht naar de specifieke problemen die je zoon heeft met spelling. Als het goed is, kan zij aangeven bij welke categorieën woorden jouw zoon uitval heeft. De leerkracht kan namelijk deze Cito-toets analyseren en het is heel gebruikelijk dat dit gebeurt bij een E-score.
  • Wellicht is het onderdeel werkwoordspelling de oorzaak van de enorme daling bij zijn Cito-spelling? In groep 7 is dit namelijk een belangrijk onderdeel van de nieuwe stof. Onderzoek dus eerst heel goed de oorzaak, zodat je gericht kunt gaan oefenen.
  • Met de informatie die je krijgt kun je direct al aan de slag. De leerkracht kan oefenstof meegeven voor thuis. Plan een half uurtje huiswerk per dag in en ga samen met je zoon aan de slag. Geef vooral auditieve instructie; spreek de woorden steeds duidelijk, in stukjes gehakt uit en ondersteun visueel. Schrijf groot, eventueel met stift.
  • Wanneer je hiervoor de tijd niet kunt vinden, kan je beslissen om bijvoorbeeld twee keer per week instructie te geven. Noteer daarna wat je zoon zelf per dag kan doen en kijk dit op een geschikt moment samen na. Het begeleiden van dit huiswerk is van groot belang omdat veel kinderen bij spelling veel auditieve ondersteuning nodig hebben. Wanneer je je kind enkel zelfstandig laat werken, ontbreekt vaak het hardop werken en in stukken verdelen van de woorden.
  • In de klas is het wellicht ook mogelijk om direct al een extra moment in te plannen voor je zoon om te oefenen met spelling. Overleg deze mogelijkheid met de leerkracht.
  • Op www.leestrainer.nl/taal vind je oefeningen die je heel gericht op categorie kan selecteren. Het is goed om het huiswerk af te sluiten met zo’n oefening of een spelling-spelletje van bijvoorbeeld www.meestermichael.nl.
  • Lees ook eens mijn antwoord op de vraag “Hoe oefen je woordenschat”
Reageer op artikel:
Dalende Cito resultaten spelling en woordenschat
Sluiten