Redactie
Redactie Blessures 21 jun 2018

De cijfers achter de pleisters

Brokkenpiloten zijn het. Kinderen ondergaan gemiddeld vaker een medische behandeling door een ongeval dan de rest van de bevolking. Per jaar worden duizenden kinderen tot 14 jaar opgenomen in het ziekenhuis. Meer dan honderdduizend bezoeken de afdeling Spoedeisende Hulp of de huisarts, met verwondingen die in ernst variëren van een schaafwond tot ernstig hersenletsel. Maar hoe gebeuren de meeste ongelukken en op welke leeftijd? J/M maakte een risico-overzicht mèt adequate anti-paniektips.

Jaarlijks wordt bijna een half miljoen kinderen tot 14 jaar het slachtoffer van een privé-ongeval waarvoor zij een medische behandeling moeten ondergaan. Hieronder vallen alle persoonlijke ongelukken, behalve verkeersongevallen. Wel worden ongelukjes op straat meegerekend, waarbij geen anderen zijn betrokken. Voorbeelden zijn een val van een fiets of het met de fiets tegen een paaltje rijden. Per jaar moeten nog eens 2280 kinderen één of meerdere nachten doorbrengen in het ziekenhuis vanwege een verkeersongeval waarbij derden betrokken zijn.

Gemiddeld ondergaan kinderen vaker een medische behandeling door een ongeval dan de rest van de bevolking. Gelukkig geldt dit alleen voor minder ernstige gevallen, waarbij assistentie van een dokter voldoende is om het euvel te verhelpen.

Kinderen komen ook dubbel zo vaak als de gemiddelde Nederlander bij de dokter terecht als gevolg van een ongelukje. Daartegenover staat dat ze een kleinere kans lopen te overlijden aan de gevolgen ervan.

Zoals elke ouder uit ervaring weet, maken jongens de meeste brokken. Twee op de drie slachtoffers in de leeftijd van 5 tot 14 jaar zijn jongens. Met vuurwerk zijn ze ook een stuk roekelozer, bewijzen de cijfers. In de leeftijd van 10 tot 14 jaar blijkt dat van het totale aantal opgelopen brandwonden ruim 70 procent op het conto van de heren komt.

Huiselijke omgeving grootste risico

De meeste ongelukken gebeuren in en rond het huis. Alleen bij oudere kinderen neemt het aantal ongelukken dat op straat en op school gebeurt toe. Dat is logisch, omdat die groep zich steeds vaker buiten de deur begeeft. Van alle ongevallen vindt het grootste deel tijdens het spelen plaats.

Meer dan de helft van de vijf- tot veertienjarigen die wordt opgenomen in het ziekenhuis, is gewond geraakt door een valpartij of heeft zich gestoten. Vallen is ook de meest voorkomende reden dat een kind moet worden behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp. Fietsongelukken zijn een goede tweede.

Van de 7700 kinderen vanaf 5 jaar die in het ziekenhuis worden opgenomen, heeft meer dan de helft iets gebroken. Oudere kinderen lopen daarbij vaker een botbreuk op dan baby’s en peuters. En 14 procent loopt hersenletsel op.

Op de Spoedeisende Hulp zijn de verwondingen minder ernstig. Daar worden de meeste kinderen behandeld voor een open wond. Vooral kinderarmen moeten het ontgelden, maar ook hoofd en benen moeten relatief vaak worden behandeld.

Meeste doden in verkeer

Het verkeer maakt de meeste dodelijke slachtoffers. In 2002 overleden 50 kinderen van 4 tot en met 15 jaar in het verkeer. Daarnaast is verdrinking een belangrijke doodsoorzaak. Hoewel de meeste dodelijke slachtoffers vallen onder onervaren zwemmers tot 4 jaar, is verdrinking ook in de leeftijdscategorie 5 tot en met 9 jaar en zelfs bij 10 tot 14 jaar de meest voorkomende manier waarop kinderen overlijden na een ongeval.

Consument en Veiligheid

Veel van de feiten die bekend zijn over onveiligheid bij kinderen, zijn geïnventariseerd door de Stich­ting Consument en Veiligheid. Dit is naar eigen zeggen een organisatie met een missie: de veiligheid in de privé-sfeer verbeteren en het aantal persoonlijke ongelukken terugbrengen.

Dat doet Con­su­ment en Veiligheid onder andere door het uitvoeren van onderzoek en het verstrekken van adviezen aan de overheid en het bedrijfs-leven over veiligheid en preventiemaatregelen. Kinderveiligheid is een van de speerpunten in het werk van de stichting.

Meer informatie over Consument en Veiligheid: www.consafe.nl
Specifieke informatie over kinderveiligheid is te vinden op www.kindveilig.nl

 

Reageer op artikel:
De cijfers achter de pleisters
Sluiten