Disharmonisch intelligentieprofiel

antwoord

De term disharmonisch intelligentieprofiel slaat op de uitslag van een intelligentietest, die is afgenomen door psychologen en orthopedagogen. In het algemeen wordt de intelligentie bepaald door het gemiddelde te nemen van twee scores: het verbale IQ en het performale IQ.
Het verbale IQ zegt vooral iets over taalvaardigheid: woordenschat, taalgevoel, redeneringsvermogen en algemene ontwikkeling.

Het performale IQ is een meting van hoe je praktisch omgaat met je kennis. Hoe los je bijvoorbeeld een praktisch probleem op. Motorische vaardigheden spelen hierbij een rol, maar evengoed een aantal inzichten, bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht. Op een non-verbale, handelende manier maak je zichtbaar wat je kunt.

De test waarmee deze IQ's worden vastgesteld, bestaat uit twaalf onderdelen. De meeste mensen scoren bij alle onderdelen ongeveer even goed. Soms is dat niet zo. Dan zie je grote verschillen tussen de scores voor verschillende onderdelen. In dat geval spreken we van een disharmonisch profiel. Dit uit zich bijvoorbeeld in opvallend sterke talige vaardigheden, ten opzichte van zwakke niet-verbale, meer praktische vaardigheden. Een sterk disharmonisch intelligentieprofiel brengt meestal problemen met zich mee bij het leren op school. Hoe groot deze problemen zijn hangt af van onder andere de algemene intelligentie en eventuele leer- of gedragsstoornissen.

Je vraagt je af of je zoon op de reguliere basisschool kan blijven. Een kind met een disharmonisch intelligentieprofiel hoeft niet per definitie naar bijzonder onderwijs. Dit is van veel meer factoren afhankelijk. De leerkracht van je zoon zal hier duidelijkheid over geven.

Je kunt meer te weten komen over dit onderwerp op de site van Balans. De leerkracht zal een plan maken om op de juiste manier om te gaan met je zoon. Vraag hem/haar of je bij dit plan betrokken kunt worden zodat je goed op de hoogte blijft.

Reageer op artikel:
Disharmonisch intelligentieprofiel
Sluiten