Redactie
Redactie Groepen 1-8 19 jun 2018

Dit leert je kind allemaal in groep 6, 7 en 8

Als je kind naar groep 6 gaat, hoort hij bij de ‘bovenbouwers’. Je zult dit misschien merken aan z’n gedrag en zeker ook aan hoe het aan toegaat op school. Er wordt nu meer van je kind verwacht. Niet alleen qua leerstof maar ook op andere vlakken. Kijk hier wat je kind allemaal leert in de bovenbouw.

Groep 6

 • Het technisch leesonderwijs wordt bij zoveel mogelijk kinderen afgesloten met het bereiken van AVI-uit/ AVI 9+. Er is veel aandacht voor begrijpend lezen en studievaardigheden.
 • De rekenstof wordt verder uitgebreid met meetkunde; inhoud, oppervlakte, omtrek. Tijdsommen; de digitale klok en de toepassingen. Geld: rekenen met geld. De kennis van de tafels wordt ook cijferend toegepast bijvoorbeeld met staartdelingen.
 • Bij taal blijven spelling en grammatica belangrijk. Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van de woordenschat.

In groep 6 wordt er steeds meer verwacht van je kind

 • Je kind leert omgaan met de tijd die beschikbaar is voor een taak.
 • Verantwoordelijk zijn voor het eigen gedrag en een gesprek hierover voeren
 • Verbeterpunten ontdekken bij jezelf.
 • Het handschrift wordt verbeterd en het tempo van het schrijven opgevoerd
 • Het samenwerken wordt op een hoger plan getild er wordt meer gebruik gemaakt van de computer; Kinderen leren informatie zoeken en werkstukken maken. Taken moeten worden verdeeld en je kind leert het aandeel van de ander te beoordelen op een juiste en eerlijke manier.
 • De creativiteit wordt ontwikkeld door handvaardigheid en tekenonderwijs, muziek, dans, toneel
 • Initiatief nemen; er wordt een actievere rol verwacht bijvoorbeeld bij het organiseren van een viering, je bijdrage in de kring, het uiten van je nieuwsgierigheid.

Groep 7

 • Vanaf groep 7 maakt je kind kennis met de Engelse taal.
 • Er wordt een begin gemaakt met proefwerken voor de wereld oriënterende vakken waarbij je kind vaak ook een huiswerkopdracht krijgt.
 • De rekenstof wordt uitgebreid met  meetkunde  (inhouds)maten omrekenen,  verhoudingstabellen en de toepassingen in verhaalsommen. Breuken en de bewerkingen hiervan, procenten; bijvoorbeeld het berekenen van kortingen.
 • De stof van groep 6 wordt verder uitgediept; De werkwoordspelling wordt bijvoorbeeld een uitgebreid onderwerp tijdens de spellingslessen.

Groep 8

 • Bij taal en rekenen wordt de stof uitgediept en moeilijker gemaakt. Er is ook extra tijd voor herhaling en individuele leerplannen.
 • Het tempo gaat omhoog: je kind krijgt meer opgaven in minder tijd.
 • Je kind leert de topografie van de wereld, vaak met een huiswerkopdracht.

Dit leert je kind ook in groep 7 en 8

 • In de bovenbouw wordt verwacht dat je kind een werkstuk kan maken, een uitgebreide spreekbeurt en een boekbespreking kan houden. Op veel scholen leren kinderen een PowerPoint presentatie te maken.
 • Kinderen leren ook elkaars werkstukken en presentaties op een juiste en eerlijke manier te beoordelen.
 •  Nadenken over wat je van een ander kan leren.
 • Je kind krijgt meer huiswerk, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 • Er is meer aandacht voor onze maatschappij en de gebeurtenissen in de wereld. Nieuws en krantenartikelen worden besproken en er wordt hierbij een actieve rol van je kind verwacht.
 • Er is aandacht voor levensbeschouwing en de verschillende culturen. Respectvol omgaan met de verschillende culturen in de klas. Aandacht voor de Nederlandse normen en waarden.
 • Reflecteren: Kritisch denken over jezelf en over de ander en dit kunnen verwoorden.
 • De zelfredzaamheid in het verkeer wordt vergroot en er wordt een landelijk verkeersexamen afgenomen.
 • De creativiteit wordt geprikkeld door handvaardigheid en tekenonderwijs, muziek, dans, toneel en het organiseren van een musical met alles wat daarbij komt kijken.
 • Je kind leert na te denken over zijn persoonlijke ontwikkeling en doelen te stellen.

Benieuwd wat je kind leert in de onderbouw, groep 1 & 2? Lees het artikel 'Dit leert je kind in groep 1 & 2'.
Benieuwd wat je kind leert in de middenbouw, groep 3, 4 en 5? Lees dan het artikel 'Dit leert je kind groep 3, 4 en 5'.

Dit artikel is geschreven door schoolcoach Nathalie van Thiel. Zij is leerkracht in het basisonderwijs en moeder van vier kinderen (15, 12, 11 en 6 jaar). Ze beantwoordt voor JMOuders.nl vragen en schrijft artikelen over alles wat met onderwijs en school te maken heeft.

Reageer op artikel:
Dit leert je kind allemaal in groep 6, 7 en 8
Sluiten