Drie weken meivakantie?

antwoord

Basisscholen hebben sinds 2006 meer vrijheid gekregen om hun vakantierooster in te vullen. Daardoor ontstaan er ook meer verschillen. Dat is niet altijd even handig wanneer je kinderen op verschillende scholen hebt zitten. Scholen overleggen namelijk meestal niet onderling.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt elk jaar de data voor de kerstvakantie, zomervakantie en één week meivakantie. Daarnaast geeft het ministerie adviesdata voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie. Scholen kunnen die vakantiedata dus zelf vaststellen.

Er is vaak wel overleg binnen het team. Daarna moet het vakantierooster ook goedgekeurd worden door de MR. In de MR zitten zowel teamleden als ouders. Ouders hebben wat betreft het vakantierooster adviesrecht. Dat wil zeggen dat ze de directie advies mogen geven maar dat dat niet per se opgevolgd hoeft te worden.

De teamleden die plaatshebben in de MR hebben instemmingsrecht; wanneer deze teamleden het niet eens zijn met de gekozen data moet de directie een aanpassing doen.

Bij het bepalen van de vakanties wordt rekening gehouden met de volgende punten:

  • Er moet een evenwichtige verdeling over het schooljaar zijn. Elke 7 à 8 weken wordt een vakantie gepland. Valt de zomervakantie laat dan valt de herfstvakantie ook later.
  • Het ministerie houdt rekening met de eindexamens in het voorgezet onderwijs bij de planning van de mei- en de zomervakanties.
  • Het ministerie houdt ook rekening met de afname van de centrale eindtoets in het basisonderwijs. Deze toets is in de tweede helft van april.

Je kunt nog meer informatie over de bepaling van vakantiedata lezen op www.rijksoverheid.nl

Reageer op artikel:
Drie weken meivakantie?
Sluiten