Praat je kind weinig maar begrijpt hij veel? Het kan dysfatische ontwikkeling zijn

Dysfatische ontwikkeling is een spraak- en taalontwikkelingsstoornis; het taalbegrip is bij een kind dan beter dan de spraak- taalproductie.