redactie
redactie Groepen 1-8 21 juni 2018

Een klas overgeslagen

antwoord

Je zoon heeft niet voor niets een klas overgeslagen. Wanneer de stof die een kind krijgt aangeboden voortdurend onder het niveau is, gaat een kind zich doodvervelen. De uitdaging is totaal verdwenen. Het gevoel dat je op school je tijd moet zien door te komen zonder iets te leren, kan een kinderleven behoorlijk verzieken. Het kan zelfs zover komen dat een kind zijn motivatie om iets uit te voeren totaal verliest of dat een kind gaat onderpresteren om toch een beetje bij de groep te horen.

Een school kan in dit geval kiezen om te gaan ‘verbreden’; een kind krijgt dan naast de basisstof, extra stof aangeboden. Dit kan een verrijking zijn van de basisstof zoals wiskundige opdrachten naast de reguliere rekenstof. Sommige scholen kiezen voor een extra cursus voor de meer begaafde leerlingen. Je kunt daarbij denken aan een cursus schaken, Spaans, Engels of extra uitdaging in de vorm van projecten, techniek of creatieve opdrachten.

Een school kan er ook voor kiezen om een kind een klas te laten overslaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling weinig problemen ervaren op de basisschool. Pas op de middelbare school voelen kinderen het leeftijdsverschil als een probleem. Wanneer hun leeftijdsgenoten de lucht in schieten en in de pubertijd belanden, gaat het leeftijdsverschil parten spelen.

Jouw zoon zal het vast wel gaan redden, maar hij heeft op dit moment veel steun nodig. Vorig jaar was alle leerstof te makkelijk. Nu is het nog te pittig want er is een heel leerjaar overgeslagen. Dit betekent dus werk aan de winkel!

Wat kun je doen?

  • Maak je zoon duidelijk dat het normaal is dat hij heel veel opdrachten nog niet kan. Hij zal eerst een inhaalslag moeten maken. Dat wordt hard werken de komende tijd! Geef je kind het vertrouwen dat hij de groep zal inhalen en dat het extra werk tijdelijk is.
  • Bespreek met de leerkracht of zij jullie zoon kan ‘terug-toetsen’. Dit houdt in dat de leerkracht de toetsen van groep 5 gaat afnemen. Ze kan naar aanleiding van deze toetsen bepalen welke hiaten er zijn in de stof. Het werk van je zoon zal de eerste tijd moeten worden aangevuld met opdrachten om je zoon op niveau te krijgen.
  • Indien nodig zal je zoon ook een beetje huiswerk moeten maken. Zodra je zoon de stof van groep 5 begrepen en verwerkt heeft, kan hij volledig aansluiten bij groep 6.
  • Ik vind het heel begrijpelijk dat hij het moeilijk heeft in zijn nieuwe groep. In de ogen van zijn klasgenoten is jullie zoon een heel slim jongetje omdat hij een klas mocht overslaan. Het zal ze bevreemden wanneer blijkt dat jullie zoon bepaalde stof niet begrijpt. Reacties van klasgenoten kunnen heel negatief overkomen. Ik kan me voorstellen dat dit kwetsend kan zijn en dat hij zich daarom gepest voelt. De leerkracht kan door middel van gesprekjes met de groep duidelijk maken hoe het komt dat hij sommige zaken nog niet snapt. Vraag de leerkracht heel direct of ze dit wil doen met de groep. Het zal het begrip voor jullie zoon verbeteren.
  • De leerkracht kan de klas vragen wie een maatje voor jullie zoon wil zijn de komende tijd. Het maatje kan de taak op zich nemen, je zoon te helpen met zaken die nog moeilijk voor hem zijn. Wanneer meerdere kinderen zich aanbieden kan de leerkracht elke week iemand anders aanwijzen. Je zoon leert zo dat er veel hulpvaardige klasgenoten zijn. Het zal hem goed doen.

Heb als ouders begrip voor het feit dat jullie zoon het even moeilijk zal hebben. Hij maakt een grote stap. Vorig schooljaar was alles makkelijk en keken klasgenoten tegen hem op. Nu is hij de jongste in de groep en heeft hij hulp nodig. Geef je zoon het vertrouwen dat dit tijdelijk is en dat hij binnen een paar maanden helemaal bij de groep zal horen.

Reageer op artikel:
Een klas overgeslagen
Sluiten