Eén op de vier pubers groeit op zonder vader

Het aantal kinderen dat opgroeit zonder vader is de laatste twintig jaar fors gestegen. Vooral pubers wonen niet onder één dak met hun vader: één de vier pubers woont alleen bij hun moeder. Deze hoeveelheid is te wijten aan het hoge aantal scheidingen.

Ruim één op de tien baby’s woont niet op dezelfde plaats als de vader. Onder de tieners van vijftien jaar woont zelfs één op de vier niet op hetzelfde adres als hun vader. “De vanzelfsprekendheid om bij beide ouders op te groeien neemt verder af,” zegt Jan Latten van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). “De flexibilisering die zich in de rest van de maatschappij voordoet, zie je ook binnen het gezin,” legt hij uit.

Alleen bij papa

Slechts twee procent van de kinderen groeit op bij alleen de vader. Vaak verblijven deze kinderen ook nog een deel van de week bij hun moeder. Bij scheidingen blijkt het grootste deel van de kinderen op te groeien bij de moeder. Hoe ouder de kinderen worden, hoe vaker ze niet bij hun vader wonen, blijkt uit cijfers van het CBS.

Stijging

In 1996 groeide zestien procent van de kinderen tot zestien jaar alleen bij hun moeder op. Twintig jaar later is dit aantal gestegen naar achttien procent. Ook het aantal kinderen dat alleen bij hun vader opgroeide is in de afgelopen twintig jaar van één procent naar twee procent gestegen.

Verantwoordelijkheid

Volgens Peter Tromp van het Vader Kennis Centrum wordt het gescheiden vaders onmogelijk gemaakt om hun verantwoordelijkheid te nemen in de opvoeding van hun kind. “In de rechtspraak is het uitgangspunt: de kinderen gaan naar de moeder en de vader krijgt een omgangsregeling. Die wordt in veertig procent van de gevallen niet eens nageleefd. Het is een verkeerde benadering, je moet uitgaan van gelijkwaardig ouderschap,” vindt hij.

Bron: AD.nl

Reageer op artikel:
Eén op de vier pubers groeit op zonder vader
Sluiten