redactie
redactie Gedrag op School 19 juni 2018

Een pestkop slaan: mag dat?

antwoord

Op school leren kinderen dat slaan niet de oplossing is bij problemen. Ze leren dat je later in grote problemen komt wanneer je er als volwassene zo maar opslaat op het moment dat je boos wordt. Kinderen begrijpen dat eigenlijk wel en ze weten dat ze moeten leren om anders te reageren. We bespreken ook of je zelf zo’n kind wil zijn dat een ander pijn doet en of het terugslaan echt iets oplost. Ik vind dat heel goed! Kinderen zijn op school om te leren, ook wat betreft omgaan met conflicten. School is de plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten en waar conflicten ontstaan. Daarom moeten niet alleen de ouders maar ook de mensen op school verantwoordelijk zijn voor goede omgangsvormen.

Dus natuurlijk mag je niet slaan! “Stop, hou op!” is een uitroep die veel scholen hanteren bij hun anti-pestbeleid. “Stop, hou op” is een prima uitroep die kinderen leren om aan te geven dat de grens bereikt is. Dat het niet meer om plagen gaat, maar dat een kind het voelt als pesten. Ga je dan toch door, dan weet je heel goed dat je fout zit! Er is geen excuus meer mogelijk. Je mag de juf erbij roepen en er zal een straf volgen.

Maar zo simpel is de realiteit vaak niet. Pestkoppen zijn slim, vaak zelf gefrustreerd, onzeker of bang. Soms kan het heel goed helpen als een kind eens een klap uitdeelt. Ik begrijp dat je daar als ouder mee worstelt en dat doen leerkrachten vaak ook. Maar we kunnen natuurlijk nooit zeggen: “Goed zo! Goed dat je er eens opslaat.”

Wat kun je doen? Een paar tips:

  • Bespreek met je kind dat je zijn woede begrijpt maar dat hij zich moet leren beheersen en andere oplossingen moet zoeken. Je kunt tegen je kind zeggen: “Als je later groot bent, kom je met slaan in grote problemen. Dan komt de politie erbij als je geweld gebruikt. Je bent nu een kind en dus moet je leren om niet te gaan slaan!”
  • Wat als er toch pestkoppen rondlopen tegen wie je je moet verdedigen? Leer je kind dat duwen mag. Je mag je aanvaller (hard) wegduwen! Dat is een manier van zelfverdediging die weinig problemen oplevert. 
  • In de klas leren kinderen dat het zelfs gevaarlijk is om tegen een hoofd of buik te slaan. Je kan dan iemand het ziekenhuis in slaan. Beter is om weg te lopen uit de situatie en hulp te gaan halen. 
  • Je kunt je kind aansporen om met de juf te gaan praten, eventueel samen met een aantal klasgenoten. Misschien voelt hij zich het veiligst wanneer hij na de les even kan praten zonder dat de hele klas erbij is. Op school is er ook een vertrouwenspersoon voor de kinderen die hij zou kunnen vertellen wat er speelt in zijn klas. In de schoolgids staat vermeld welke leerkracht deze taak heeft.

Tot slot raad ik je aan dit direct met de juf te bespreken. Op school zal er een beleid zijn rondom pesten en ze kan ook de hulp van de IB’er of collega’s inschakelen. Het is geen optie voor de leerkracht om zich neer te leggen bij het gepest in haar klas.

Reageer op artikel:
Een pestkop slaan: mag dat?
Sluiten