Redactie
Redactie Ouders 19 jun 2018

Een voogd voor je kind: belangrijk of niet?

Wat gebeurt er met jullie kinderen als je partner en jij allebei onverhoopt overlijden? En hoe zorg je dat hun verzorging en opvoeding dan in goede handen is?

Als ouder(s) is het niet per se nodig om een voogd te registreren. Het geeft je wel meer zekerheid over het lot van de kinderen, mochten jullie er op een dag niet meer zijn. Hoe dit in z’n werk gaat ligt aan jullie situatie: hebben jullie gezamenlijk ouderlijk gezag, heeft één ouder gezag of hebben een ouder en een niet-ouder gezamenlijk gezag?

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Als één van de ouders overlijdt, krijgt de andere ouder automatisch het gezag. Je kunt een voogd aanwijzen die het gezag overneemt als jullie allebei te overlijden zouden komen. Dit kun je opnemen in je testament, of vastleggen met een registratie in het gezagsregister. Als je niemand aangesteld hebt bepaalt de rechter (in overleg met je familie) wie de voogdij over je kinderen krijgt.

Ouderlijk gezag van één ouder

Als je als ouder alleen gezag hebt en je komt te overlijden, dan zal de rechter eerst kijken of de andere ouder het gezag kan overnemen. De rechter kent de andere ouder alleen gezag toe als dit het beste is voor het kind, anders gaat het gezag naar iemand anders.

Ook als je in je testament of in het gezagsregister hebt laten opnemen dat je iemand anders als voogd wil, kan de andere ouder nog aangesteld worden. Als de andere ouder binnen 1 jaar na jouw overlijden een verzoek indient om het gezag te krijgen, heeft hij of zij een voorkeurspositie boven de aangewezen voogd. Als het verzoek na 1 jaar ingediend wordt, gaat het gezag alleen naar de andere ouder als de benoeming van de huidige voogd op verkeerde gronden was.

Gezamenlijk gezag van ouder en niet-ouder

Als één van de partners overlijdt krijgt automatisch de andere partner het gezag, of het nu de ouder of de niet-ouder is die te overlijden komt. Als de ouder overlijdt, krijgt de niet-ouder daarmee de voogdij over het kind. Echter, als het kind nog een andere ouder heeft, dan kan deze een verzoek tot gezag indienen. De rechter bepaalt of de voogdij bij de niet-ouder blijft, of dat de ouder het gezag krijgt.

Waar moet een voogd aan voldoen?

Als ouders geen voogd hebben aangesteld, dan neemt de rechter de beslissing. Hierbij kijkt de rechter minimaal of de potentiele voogd aan een aantal voorwaarden voldoet.

Zo moet de voogd:

  • Meerderjarig zijn
  • Niet onder curatele staan
  • Niet lijden aan een geestelijke stoornis

Over het algemeen kijkt de rechter samen met de families wat de beste oplossing voor het kind is. Als er in overleg een geschikte voogd gevonden is, moet de voogd op de griffie van de rechtbank een bereidverklaring afleggen om de voogdij op zich te nemen. Hiermee liggen vanaf dat moment de rechten en plichten voor de verzorging en opvoeding van het kind bij de voogd.

Als er niemand in de familie- of vriendenkring van de ouders de voogdij over de kinderen op zich wil of kan nemen, krijgt een instelling het gezag over de kinderen. Deze voogdij-instelling gaat vervolgens op zoek naar een pleeggezin voor het kind, of bekijkt de mogelijkheden voor zelfstandig wonen.

Lees alles over voogdij, gescheiden ouders, verzekeringen en andere juridische zaken op Rechtsinfo.nl.

Reageer op artikel:
Een voogd voor je kind: belangrijk of niet?
Sluiten