Redactie
Redactie Gedrag 19 jun 2018

Effecten sociale vaardigheidstraining

antwoord

Er zijn inderdaad veel kinderen die zo’n training gevolgd hebben. Soms individueel, maar vaker in schoolverband; er zijn nogal wat scholen waar (alle) klassen eraan meedoen, zodat de hele filosofie achter de training binnen de school breed nageleefd wordt. 

Een sociale vaardigheidstraining, bijvoorbeeld de Kanjertraining, is in de basis geschikt voor alle kinderen, maar veel kinderen hebben de training niet nodig omdat ze sociaal gezien goed meekomen en lekker in hun vel zitten. De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die hier – thuis en/of op school – juist problemen mee hebben.

Dat kunnen bange of verlegen kinderen zijn, kinderen die sociaal niet goed meekomen of onhandig zijn, weinig vriendjes hebben. Kinderen die gepest worden en ook kinderen zie hun onzekerheid overschreeuwen juist door te pesten. 

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren grenzen stellen. Ook de ouders worden betrokken bij de training, tenslotte moeten zij het goede voorbeeld geven en begrijpen hoe ze hun kind het beste kunnen steunen en helpen. 

Thema’s die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:

 • complimenten geven
 • voor jezelf opkomen, nee zeggen
 • met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan
 • je mening vertellen (maar) niet altijd
 • een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn
 • samenwerken
 • vriendschappen (wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt)
 • kritiek durven en kunnen geven, en ontvangen
 • zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn
 • leren stoppen met treiteren
 • uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen

Er worden veel goede resultaten behaald met de training, zowel op korte als lange termijn, maar zoals bij elke therapie of training is het effect afhankelijk van de motivatie, inzet en betrokkenheid – van zowel het kind als in dit geval de ouder. Bovendien heeft de een er meer profijt van dan de ander.

Het blijkt dat veel kinderen zich na het volgen van een sociale vaardigheidstraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. 

De verklaring hiervoor is dat kinderen handvatten aangereikt hebben gekregen voor sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt voor leren. Verder zie je dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter voor zichzelf kunnen en durven opkomen. 

Naast een Kanjertraining zijn er natuurlijk meer mogelijkheden voor onzekere of sociaal onhandige kinderen. Er zijn verschillende sociale vaardigheidstrainingen en voor sommige kinderen is een individuele therapie of training meer geschikt. Via de huisarts of een centrum voor jeugd en gezin kun je horen wat er in jullie buurt voor mogelijkheden zijn. 

Reageer op artikel:
Effecten sociale vaardigheidstraining
Sluiten