Redactie
Redactie Eindexamen 21 jun 2018

Eindexamens: steeds meer versoepelde regels

Heeft je kind dyslexie, dyscalculie of adhd? Steeds vaker krijgen deze leerlingen langer de tijd voor examens op de middelbare school. Voor één op de zeven scholieren wordt weleens een uitzondering gemaakt.

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat het aantal leerlingen dat uitzonderingen krijgt met examens is toegenomen. Het afgelopen jaar kregen duizenden scholieren extra tijd om hun examens te maken, mochten achter een computer werken of kregen de vragen voorgelezen. Het afgelopen jaar werden de regels voor ongeveer veertien procent van de leerlingen versoepeld. Dat zijn ruim 27.500 leerlingen. In 2011 was dit nog maar tien procent.

Uitzondering aanvragen

Voor anderstaligen en leerlingen met handicaps, zoals dyslexie, adhd, een slecht gehoor of slecht zicht, kunnen uitzonderingen worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor een uitzondering hebben de leerlingen wel een verklaring nodig waaruit blijkt dat er sprake is van een stoornis. Eerder was er al discussie over de dyslexieverklaring, die te makkelijk aan te vragen zou zijn.

Harde grens

Dyslexie is de vaakst voorkomende stoornis waar uitzonderingen bij examens voor worden aangevraagd. Maar ook steeds meer leerlingen met dyscalculie, concentratieprobleem  of een psychische handicap profiteren van de versoepelde regeling. Hoogleraar Onderwijskunde heeft daar zijn bedenkingen bij: “Een halfuur extra tijd stelt veel kinderen gerust. Maar waar trek je de grens? En hoe eerlijk is die naar de leerlingen die bijvoorbeeld net niet slecht genoeg lezen? Als die grens niet hard is, krijg je onvermijdelijke discussies.”

Geen verklaring

Waar op het vwo slechts één op de tien leerlingen een beroep doet op de uitzonderingen, doorloopt op het vmbo één op de vijf examenkandidaten de toetsperiode niet standaard. Leerlingen op de gemengde leerweg van het vmbo doen het vaakst een beroep op de versoepelde regeling. Hoe het kan dat de groei van uitzonderingen aanhoudt, kan de Onderwijsinspectie niet verklaren. Er is namelijk nooit onderzoek naar gedaan.

Bron: AD.nl

Reageer op artikel:
Eindexamens: steeds meer versoepelde regels
Sluiten