Faalangst; toch klaar voor groep 3?

antwoord

Je dochter voelt zich duidelijk niet prettig bij deze juf. Ze wordt zenuwachtig als de dag anders verloopt dan verwacht en is van streek door de straf die andere kinderen krijgen. Dit laatste is overigens normaal. Jonge kinderen zijn vaak heel gevoelig voor de sfeer in de klas en wanneer er veel gemopperd wordt of straf wordt gegeven, hebben zij daar ook last van. Het is heel begrijpelijk dat jouw dochter bang is dat zij ook eens straf gaat krijgen. Ze probeert dat te voorkomen door alles heel goed te doen en dat kost haar veel inspanning en stress. Dit zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Het is mogelijk dat je dochter daardoor faalangst ontwikkelt en haar toetsen slechter maakt.

Het is voor mij niet duidelijk of je dochter cognitief en sociaal emotioneel gezien klaar is voor groep 3. Maar haar angstige gevoelens zouden niet de reden moeten zijn om haar te laten doubleren. Groep 3 is een groep waarin het leesonderwijs heel gestructureerd wordt aangeboden. Kinderen zitten veel op vaste plaatsen en de werkjes zijn heel duidelijk en overzichtelijk. Meer nog dan in de kleutergroep, is iedereen ongeveer dezelfde activiteit aan het doen en ook de dagindeling is in de regel heel gestructureerd. Jouw dochter zal zich hier best prettig bij gaan voelen. 

Veel kinderen die net in groep 3 komen, zijn zenuwachtig omdat voor hun gevoel het echte leerwerk nu gaat beginnen en de zenuwen gieren de eerste week door de klas. In de regel weet de leerkracht hier goed mee om te gaan en de kinderen ontvangen vele complimentjes. Elk klein werkje krijgt een mooie krul en er worden veel plaatjes uitgedeeld om de kinderen te laten ervaren dat groep 3 eigenlijk best wel meevalt. Het is een erg leuk leerjaar waar je dochter waarschijnlijk veel succeservaringen zal opdoen. En dat is, naar ik het inschat, waar jouw dochter behoefte aan heeft.

Als ouder kun je zeker ook iets doen:

  • Leg uit wat faalangst is: vertel dat fouten maken mag en dat iedereen wel eens iets niet goed doet. Noem voorbeelden van jezelf. Wuif fouten van je kind niet weg maar benoem ze rustig en doe er luchtig over. Prijs je kind niet alleen om prestaties maar meer om haar persoontje: ‘Je bent zo aardig tegen je vriendinnetjes’ of ‘Je kunt goed speelgoed delen’. 
  • Wees niet veeleisend maar probeer reële verwachtingen van je dochter te hebben. 
  • Wees niet te beschermend. Door veel te waarschuwen voor gevaar kan een kind zich onzeker of bang gaan voelen.
  • Speel eens een rollenspel waarin je dochter de boze juf is en jij het kind. Laat je kind een lieve en een boze juf spelen. Leer je dochter dat er allerlei verschillende mensen op de wereld zijn en dat ze ook aan een boze juf zal moeten wennen.
  • Leer je dochter daarvoor een trucje: Wanneer de juf boos is of moppert op anderen, dan draai je een keer aan je oor en ‘zet je je oren uit’. Het gaat niet over jou dus je hoeft er niet naar te luisteren. Breng het met een grapje en laat je dochter het eens uitproberen in de klas. Wat ook kan helpen is om een klein liedje in je hoofd te zingen wanneer de juf boos is. ‘De juf is boos, de juf is boos, gelukkig ben ik een beetje doof.’

Je schrijft dat je je dochter graag met haar vele vriendinnetjes naar groep 3 ziet gaan. Het feit dat ze veel vriendinnetjes heeft, geeft al aan dat ze niet faalangstig is in haar sociale contacten; het is de relatie met de juf die haar angstig maakt. Het lijkt me dan ook geen goed idee om haar nog een jaar bij deze juf te laten zitten. 

Het is natuurlijk wel van belang om duidelijk te krijgen of je dochter schoolrijp is en dus toe is aan het leesonderwijs. Probeer hierover in een gesprek met de leerkracht, los van de toetsen, een goed beeld te krijgen. Wanneer het cognitief gezien beter is om nog iets langer te kleuteren en je dochter haar angsten niet goed kan overwinnen, vraag dan of ze in een andere kleutergroep geplaatst kan worden.

Reageer op artikel:
Faalangst; toch klaar voor groep 3?
Sluiten