Redactie
Redactie School 21 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Geen Cito maar andere eindtoets

antwoord

Sinds dit schooljaar zijn de regels omtrent het advies en de eindtoets voor kinderen in groep 8 veranderd. De wijzigingen op een rijtje:

 • Alle reguliere basisscholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen bij hun leerlingen. Ze kunnen dit schooljaar voor het eerst kiezen uit drie verschillende eindtoetsen die zijn goedgekeurd door het ministerie van OCW: CITO, IEP of Route8.
 • Het advies van de leerkracht wordt belangrijker gevonden dan de uitslag van de eindtoets.
 • Het tijdstip van de toets is verplaatst van februari naar april.
 • Voor 1 maart moeten leerkrachten een advies hebben gegeven. Ze kunnen hierdoor niet meer de uitslag van de eindtoets als uitgangspunt nemen.
 • Het advies kan alleen nog worden bijgesteld als de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt.
 • Middelbare scholen moeten het advies van de leerkracht volgen.

Ik kan nog geen oordeel geven over de nieuwe toetsen omdat deze voor het eerst op grotere schaal gebruikt gaan worden. Onlangs was in het nieuws dat er meer scholen dan verwacht (4 procent) zijn overgestapt naar de nieuwe toets IEP. Dit geeft in ieder geval aan dat meer scholen enthousiast zijn over het nieuwe aanbod.
Veel scholen willen niet direct het eerste jaar overstappen maar wachten op referenties. Niet onverstandig, maar wanneer alle scholen zo denken blijven de referenties natuurlijk ook uit.

Wat zijn in het kort de verschillen met de Cito-eindtoets?

De IEP toets van bureau ICE:

 • De toets wordt afgenomen op twee ochtenden in plaats van drie, en duurt maximaal twee keer twee uur.
 • De toets test taal, lezen en rekenen. CITO test ook nog studievaardigheden.
 • De kinderen mogen in het boekje schrijven, er is dus geen apart antwoordenblad. Dit vind ik een groot voordeel.
 • De rekenopgaven zijn zo geformuleerd en opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling.
 • De vragen lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint dus makkelijk en het wordt steeds moeilijker. Bij de CITO is dit niet zo. Ik ben benieuwd wat de leerlingen hiervan gaan vinden. Er is een risico dat ze het daardoor te snel opgeven na een vraag waar ze niet uitkomen. De leerkracht zal dit gevaar met de leerlingen moeten bespreken.
 • Lees meer over de score en de leerweg die daarbij hoort op : www.toets.nl

Route8 van A-Vision:

 • De toets wordt digitaal afgenomen en duurt 2 à 3 uur, dus één ochtend.
 • De toets test taal en rekenen, lezen en (optioneel) zelfconcept en werkhouding.
 • Het is in tegenstelling tot de IEP en de CITO, een zogenaamde adaptieve toets. Dit houdt in dat niet alle leerlingen dezelfde toets maken zoals bij de andere twee aanbieders. De moeilijkheid van elke vraag wordt tijdens de afname aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over.
 • Lees meer over deze toets op www.route8.nl

Dyslexie of dyscalculie

Ook de nieuwe toetsen moeten geschikt zijn voor alle reguliere leerlingen dus ook voor leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben zoals leerlingen met dyslexie of dyscalculie. De IEP levert bijvoorbeeld boekjes met een vergroot lettertype en bij Route8 kan het lettertype met de computer worden vergroot. Beide toetsen leveren daarnaast, net als CITO, een gesproken versie of Daisy cd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.