Geen geld voor Remedial Teacher

antwoord

De uitslag van de Cito-entreetoets is vaak een spannend moment, want het geeft een indicatie van het huidige niveau en van de verwachte score op de eindtoets.
Je dochter heeft onverwacht laag gescoord en daardoor is iedereen flink geschrokken. Dat is begrijpelijk, maar gelukkig heb je nog tijd om er iets aan te doen.

Als blijkt dat de uitslag van de entreetoets niet in overeenstemming is met de verwachte resultaten van de leerling, zal de leerkracht een handelingsplan maken om de problemen aan te pakken.
Soms is er op school een Remedial Teacher werkzaam die ingeschakeld kan worden. Helaas worden deze gespecialiseerde leerkrachten steeds vaker wegbezuinigd, waardoor ouders zelf moeten betalen voor specifieke hulp. Gemiddeld tarief van een Remedial Teacher is inderdaad 50 euro per uur.

Wat kun je doen als de financiële middelen hiervoor niet hebt?

  • Vraag aan de leerkracht of je betrokken kunt worden bij het handelingsplan en geef aan dat je graag thuis aan de slag wil. Ga niet zomaar wat oefenen, maar vraag naar de specifieke problemen van je kind.
  • Zijn er leermiddelen op school aanwezig die je zou kunnen gebruiken?
  • Cito heeft een prachtig oefensysteem ontwikkeld! Kijk eens op www.squla.nl
    Het programma is niet gratis, maar voor een redelijk bedrag (€ 71,40) kan je kind een jaar lang op alle vakgebieden oefeningen doen. Het programma registreert de resultaten en is erg aantrekkelijk voor kinderen, omdat er ook voor een beloning gespaard kan worden.
  • Er is veel educatieve software op de markt. Bijvoorbeeld ‘Rekenrom’ of de oefenmaterialen van ‘Juffrouw Blom’. Vraag de leerkracht van je kind om advies.
  • Wil je even niet achter de computer? Dan kun je ook gebruik maken van de zogenaamde ‘Stenvertbloks’. Dit zijn boekjes met speelse en gevarieerde oefenstof voor alle belangrijke onderdelen van taal, lezen en rekenen. Er zijn aparte series voor zorgleerlingen en je kunt ze bestellen via internet.
Reageer op artikel:
Geen geld voor Remedial Teacher
Sluiten