Redactie
Redactie Concentratiegebrek 21 jun 2018

Geen klik met de meester (groep 4)

antwoord

Je hebt het gevoel dat er geen klik met de leerkracht is en je vraagt je af hoe je jouw zoon kunt motiveren om beter zijn best te doen op school. Het is goed dat je wilt meewerken aan de oplossing maar het initiatief moet bij zijn meester liggen. Er is een conflict in de relatie leraar-leerling en de volwassene heeft in dit geval de verantwoordelijkheid om te bekijken wat er nodig is om de relatie te verbeteren.

Ik raad je aan om een nieuw gesprek aan te vragen met de leerkracht. Bereid dit gesprek goed voor. Begin niet aanvallend met een lijst van verwijten maar stel vragen:

  1. Wat zou de oorzaak kunnen zijn van het brutale gedrag van jullie zoon?
  2. Wat zou de oorzaak kunnen zijn van de frustraties? Breng ter sprake dat jullie zoon aangeeft veel werkjes erg makkelijk te vinden.
  3. Wat zou dit kind nodig hebben? Zijn er meer leerlingen in de klas die extra uitdaging nodig hebben en met wie je zoon kan samenwerken?
  4. Wat is mogelijk en realiseerbaar in de klas?
  5. Hoe kan de relatie worden hersteld?
  6. Welke compromissen kunnen er worden gesloten?

Het is hard nodig dat de meester gesprekjes gaat voeren met jullie zoon. Zet hier op in!

Soms zijn leerkrachten niet bereid om een leerling ‘los te laten’ van de methode en het kind bijvoorbeeld vooruit te laten werken of delen over te laten slaan. Dit komt niet voort uit onwil maar veel vaker uit verantwoordelijkheidsgevoel: ‘Wanneer de leerling de methode niet volgt, kunnen er misschien hiaten in de stof ontstaan. Wanneer de leerling de uitleg niet volgt, snapt hij het straks niet.’ Probeer in het gesprek naar voren te krijgen hoeveel risico de meester bereid is te nemen, samen met jullie.

Een kind in groep 4 moet opdrachten uitvoeren, ook als ze eens saai of niet leuk zijn. Maar een kind dat alles zo makkelijk vindt moet serieus genomen worden. Het is vaak best mogelijk een kind meer verantwoordelijkheid te geven. Je zoon kan leren hoe hij aangeeft wanneer iets te moeilijk wordt, ook kan hij leren trainen waar tempo wordt verwacht. Je zoon kan leren zelfstandig te werken en verantwoordelijk te zijn voor zijn werk.

Je zoon moet leren respect te hebben voor de aanwijzingen van de leerkracht. Maar wanneer de leerkracht de relatie wil herstellen zal hij zijn leerling en wat hij nodig heeft serieus moeten nemen. Met een jongen in groep 4 is het goed mogelijk om daar samen uit te komen.

Wat kun je als ouders doen?

  • Spoor je zoon aan om de meester nog een kans te geven.
  • Vertel je zoon dat hij met zijn meester een compromis moet gaan sluiten en dat hij daarvoor gesprekjes moet voeren. Vraag hem zijn best te doen er samen uit te komen.
  • Zet hem maar eens aan het denken. Wat zou kunnen helpen? Wat kan ervoor zorgen dat hij goed aan het werk kan? Met wie zou hij kunnen samenwerken? Door zaken te bespreken met je kind stimuleer je hem om serieus na te denken. Je helpt hem op deze manier om de juiste woorden te vinden in het gesprek met zijn leraar.
  • Maak met de leerkracht een afspraak om te evalueren.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders

Reageer op artikel:
Geen klik met de meester (groep 4)
Sluiten