Redactie
Redactie Gedrag 19 jun 2018

Geen vriendjes mee naar huis

antwoord

Het is voor een leerkracht een bekend beeld: een groep jongens in de klas die elkaar tijdens het buitenspelen altijd weer vinden in hun voetbalspel. Daarnaast zijn er ook altijd een paar jongens die daar niks om geven en zich op een andere manier vermaken. Het is niet verstandig om deze kinderen te gaan aansporen mee te doen met voetballen, wanneer ze daar zelf helemaal geen behoefte aan hebben. 

Je schrijft dat je zoon zegt dat hij andere interesses heeft en dat hij het zelf allemaal nogal mee vindt vallen. Het is mooi dat hij het op deze manier kan relativeren, maar het kan ook een houding zijn die voortkomt uit zelfbescherming. Het is van belang om een aantal zaken goed na te gaan:

  • Mág je zoon niet mee voetballen of wíl hij het niet ?
  • Hoort je zoon wellicht bij het groepje jongens dat zich prima voelt zonder speelafspraken na school? Sommige kinderen, vaak de wat meer begaafde, hebben minder behoefte aan een hele groep vrienden maar zoeken in hun vrije tijd naar andere bezigheden. Na school hebben ze behoefte aan rust en zijn ze voor hun gevoel genoeg bezig geweest met klasgenoten.
  • Kinderen kiezen over het algemeen vriendschappen met kinderen die hun interesse delen en met wie ze overweg kunnen. Het blijft belangrijk dat je zoon leerervaringen opdoet op sociaal vlak om te voorkomen dat hij sociaal-emotionele problemen ontwikkelt. Heeft hij wel leuke contacten bij het wedstrijdzwemmen of op de muziekschool? Is het mogelijk om hier eens een vriendje van uit te nodigen? 
  • Ben je bang dat je zoon gepest of buitengesloten wordt, dan moet je met de leerkracht gaan praten. Het is van belang om uit te zoeken of dit zo is. Iemand uitschelden voor nerd moet direct besproken worden, want deze jonge kinderen moeten snel leren wat pesten is en wat het met iemand kan doen.

Op school kan er aandacht besteed worden aan de verschillen tussen kinderen. Iedereen is anders en het is leuk om van elkaar te weten waar je goed in bent. De goede voetballers zijn snel bekend in de klas maar wat doet de rest? Wie spelen er nog meer een instrument en welke sporten worden er beoefend? Er zouden speekbeurten gedaan kunnen worden of een zogenaamde ‘hobbykring’ waarbij iedereen eens aan de beurt komt. Misschien kan je zoon iets laten horen op zijn instrument of een cool filmpje laten zien over het wedstrijdzwemmen. 

De leerkracht kan zo’n moment aangrijpen om met de klas te praten over verschillende interesses en hoe iedereen weer anders is. Je zoon zal ontdekken dat hij niet de enige is met andere interesses. Maak eens een afspraak met de leerkracht om deze zaken goed met elkaar te bespreken.

Reageer op artikel:
Geen vriendjes mee naar huis
Sluiten