Redactie
Redactie Social media 19 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Gevolgen van opgroeien in een digitale wereld: Straling

Over de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid is al veel gezegd en nog is het laatste woord er niet over gesproken. Tegenover de mensen die – met onderzoeksrapporten en ervaringsverhalen in de hand – wijzen op de gezondheidsrisico’s van radiofrequente straling van draadloze communicatie (waaronder mobieltjes, laptops en tablets), staan sceptici die alle argumenten van tafel vegen met een beroep op het gebrek aan sluitend wetenschappelijk bewijs.

Tot vijf jaar geleden had Leendert Vriens ook nog nooit de relatie gelegd tussen zijn fysieke klachten en de DECT-telefoon naast zijn bed. Terwijl hij toen toch al 38 jaar natuurkundige was en eerder in het NatLab van Philips werkte. Pas toen hij binnen een maand nadat hij de stekker uit zijn telefoon had getrokken van zijn hoofd- en kiespijn af was, realiseerde hij zich dat hij tot de 3 tot 11 procent mensen behoort die elektrosensitief zijn. Vanaf dat moment verdiepte hij zich in de materie en verzamelde zoveel aanwijzingen dat hij het nu ‘volledig onverantwoord’ vindt als je het niet gelooft. ‘Het klopt dat er geen wetenschappelijk bewijs is. Dat was er vroeger ook niet voor de kankerverwekkende gevolgen van asbest en voor de preventieve werking van het pokkenvaccin. Keiharde bewijzen bestaan alleen in de wiskunde en de logica.’

Voor de World Health Organization was er in 2011 desondanks voldoende aanleiding om radiofrequente straling als ‘mogelijk kankerverwekkend’ te typeren. In een ontwerpresolutie (in januari met een kleine meerderheid van stemmen verworpen) gaat een sectie van de Europese Commissie nog verder door klip en klaar te erkennen dat steeds meer mensen klachten krijgen als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische velden én dat zij soms opboksen tegen onwetende en sceptische artsen.

Uit voorzorg hebben verschillende landen inmiddels maatregelen getroffen, zoals het verlagen van de toegestane stralingsintensiteit. Volgens de WHO zijn jonge kinderen vanwege hun kleinere hoofd en dunnere schedel twee (brein) tot tien (beenmerg in de schedel) maal zo gevoelig voor radiofrequente straling. Daarom zijn in België en Frankrijk grenzen gesteld aan draadloze telefonie door kinderen. In België mogen geen mobieltjes worden verkocht aan kinderen onder de 7 en Frankrijk verbiedt het gebruik op crèches en scholen. Bovendien mag reclame voor mobieltjes daar niet op kinderen tot 14 jaar worden gericht.

De Nederlandse overheid ziet vooralsnog geen aanleiding om het mobiele mediagebruik van kinderen en jongeren aan banden te leggen, net zomin als zij andere schadebeperkende maatregelen treft. Zij baseert zich daarbij onder meer op een rapport van de Gezondheidsraad uit 2011. Die concludeert dat de beschikbare wetenschappelijke kennis geen aanleiding tot ongerustheid biedt. ‘Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of wifivoorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.’ Maar, zo voegt de Raad eraan toe, helemaal uitsluiten kunnen we het niet omdat 1) er nog te weinig onderzoek is gedaan 2) dat onderzoek bijna nooit over kinderen onder de 10 gaat en 3) niet bekend is wat eventuele effecten op de lange termijn zijn.

Voor ouders voldoende reden om voorzorgsmaatregelen te nemen, vindt Vriens. Hij wil niemand bang maken, maar je moet je kop ook niet in het zand steken. Je wéét van tevoren niet of je kind klachten krijgt: die bouwen zich – net als met een allergie – langzaam op. Neem daarom liever het zekere voor het onzekere.

Tips van stralingsdeskundige Leendert Vriens

  • Beperk thuis het gebruik van draadloze (stralende) apparatuur zo veel mogelijk.
  • Gebruik bij voorkeur bedrade (niet stralende) verbindingen.
  • Gebruik anders apparaten die alleen gaan stralen als ze gebruikt worden, zoals een DECT-telefoon in de Eco Mode Plus; een babyfoon die aanslaat (en straalt) als je kind huilt en een ECO-wifi die veel minder storend straalt dan een gewone wifirouter.

Gevolgen van opgroeien in een digitale wereld

  1. Slaaptekort
  2. Straling
  3. Gameboy-rug
  4. Overige lichamelijke klachten

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders. 26.000 lezers gingen je al voor.

Reageer op artikel:
Gevolgen van opgroeien in een digitale wereld: Straling
Sluiten