redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

‘Gewone’ leerlingen de dupe

Veel leraren zijn niet enthousiast over het huidige 'passend onderwijs'. Zij vinden dat dit voor zowel 'gewone' leerlingen als leerlingen die extra zorg nodig hebben niet goed werkt. Dit blijkt uit een onderzoek van het AD en DUO Onderwijsonderzoek onder ruim 1600 leraren, directeuren en zorgbegeleiders op basis- en middelbare scholen en het speciaal onderwijs.

Wet Passend Onderwijs

Een jaar geleden is de wet 'Passend Onderwijs' ingevoerd. Deze is bedoeld om leerlingen met bijvoorbeeld autisme, hoogbegaafdheid en ADHD zoveel mogelijk op reguliere scholen te laten blijven. Hoewel vrijwel alle leraren, directeuren en zorgbegeleiders het uitgangspunt goed vinden, is het volgens de meeste leraren in de praktijk niet te doen. Maar liefst vijf kinderen per klas (gemiddeld) hebben extra zorg en aandacht nodig. En dan zitten er ook nog eens zo'n twintig 'gewone' leerlingen in een klas. Met zulke grote groepen en geen hulp van bijvoorbeeld onderwijsassistenten, betwijfelen ze of 'passend onderwijs' in de toekomst mogelijk zal blijven.

Gewone kinderen de dupe

Volgens 70% van de onderwijzers zijn vooral 'gewone' leerlingen de dupe van de wet. Daarnaast denken ze dat leerlingen met zorgbehoefte ook slechter af zijn. Deze kinderen hebben het volgens de leraren zwaar in een reguliere klas. De klassen zijn groot en ze zijn gewend aan meer individuele aandacht. Hierdoor vinden ze het lastig om zich aan te passen aan de groep, zelfstandig te werken en het tempo bij te houden.

Directeuren zijn positiever

De cijfers uit de enquête liegen er niet om: 54 procent van de basisschool leerkrachten en 60 procent op de middelbare scholen is niet blij met het passend onderwijs. Directeuren van scholen zien het over het algemeen anders. Ze zijn het er mee eens dat de klassen kleiner moeten, maar vinden het positief dat alle kinderen zo gelijke kansen krijgen. Ook geven ze aan dat kinderen met speciale behoeften zich beter kunnen ontwikkelen in een 'gewone' klas.

Bron: AD.nl

Reageer op artikel:
‘Gewone’ leerlingen de dupe
Sluiten