Redactie
Redactie Groepen 1-8 19 jun 2018

Groep 7 overdoen?

antwoord

Jullie zoon heeft het afgelopen schooljaar twaalf weken onderwijs gemist, en dit schooljaar inmiddels vijf weken. Een volledig schooljaar bestaat uit gemiddeld 40 schoolweken. Geen wonder dat jullie zoon minder goed is gaan presteren en dat er hiaten zijn ontstaan.

Het is mij niet duidelijk of die twaalf weken in groep 7 aansluitend zijn geweest. Het lijkt me logisch dat wanneer een leerling zoveel afwezig is, hij niet direct kan aansluiten bij het gemiddelde van de groep. In zo’n geval mag je verwachten dat de leerkracht het programma van jullie zoon aanpast. Door middel van het afnemen van Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem of van de methode gebonden-toetsen, kan de leerkracht zijn niveau bepalen en hiaten opsporen. Het programma van jullie zoon zou vervolgens moeten worden aangepast zodat er gericht gewerkt kan worden aan een inhaalslag.

Wanneer dit alles niet is gebeurd, dan heeft jullie zoon zeer waarschijnlijk extra tijd nodig en is het een goed idee om hem deze tijd op de basisschool te gunnen. Dat hij hiervoor naar een andere school moet lijkt me onlogisch. De huidige leerkracht zou haar handen ineen kunnen slaan met de leerkracht die jouw zoon afgelopen jaar in de klas heeft gehad. Samen kan er een programma worden gemaakt naar aanleiding van toetsanalyses.

Wanneer je weinig medewerking krijgt en er geen speciaal programma wordt opgesteld, vind ik het geen gek idee om op een andere basisschool te gaan praten. Je hebt immers geen tijd te verliezen. Jullie zoon heeft 17 weken onderwijs gemist; dit is bijna een half schooljaar! Een legitieme reden om te doubleren.

Ik vraag me af waarom de huidige school jullie zoon niet wil laten doubleren. Hebben zij een goed alternatief plan? Ik raad je aan om hiernaar te informeren en je niet neer te leggen bij een lager advies voor het voortgezet onderwijs. Jullie zoon moet op een plek komen die het best bij zijn capaciteiten en intelligentie past. Zijn ziekte zou hem daarin niet hoeven hinderen!

Reageer op artikel:
Groep 7 overdoen?
Sluiten