Redactie
Redactie Groepen 1-8 19 jun 2018

Groep 3, 4 en 5

Kinderen van 6 t/m 9 jaar zitten in de middenbouw van de basisschool: groep 3, 4 en 5. Het betekent: leren lezen en schrijven, sommen maken, tafels 1 t/m 10 automatiseren. J/M’s schoolcoach, Nathalie van Thiel, merkt op dat er binnen één jaargroep veel verschillende niveaus kunnen zijn; zo zijn er kinderen uit groep 5 die met rekenen op het niveau van groep 4 of groep 6 zitten. Een kind hoeft dus niet te doubleren als het een onderdeel niet beheerst. Ook is het belangrijk je te realiseren dat het kunnen uitrekenen vaak niet voldoende is, maar dat het tempo minstens zo belangrijk is om verder te kunnen.

Groep 3

De overgang van groep 2 naar 3 is de grootste stap die een kind op de basisschool maakt. Het betekent: meer cognitief leren, minder spelen. Wat leren ze op het reguliere onderwijs in groep 3? En wanneer gaat een kind van groep 2 naar 3? En hoe zit het bij andere onderwijsvormen, zoals Vrije School en Montessori?

Ontwikkeling van zesjarigen:

 • Richten zich meer op hun omgeving
 • Leren lezen, schrijven en rekenen
 • Behouden kleuterachtige speelsheid en levendige fantasie
 • Leren zich beter beheersen (slaan niet meer direct terug)
 • Kunnen complexere opdrachten aan
 • Lichamelijk: tanden wisselen begint vaak
 • Motoriek is beter (huppelen, zichzelf aankleden, veters strikken)
 • Spreekvaardigheid en woordenschat neemt toe
 • Verschil jongens en meisjes: jongens lopen gemiddeld 1 jaar achter op meisjes in ontwikkeling

Rekenen:

Tot de kerstvakantie: werken met getallen 1 – 10, verkennen van 11 – 20, met telraam of andere hulpmiddelen.
Na de kerstvakantie: werken met getallen 1 tot 20, verkennen tot 100, minder hulpmiddelen, meer uit het hoofd rekenen.

Taal:

Tot de kerstvakantie: alfabet leren, verschil tussen klinkers en medeklinkers, dubbelklanken en twee-tekenklanken. Oefenen met schrijven en lezen van de letters.
Na de kerstvakantie: nadruk op lezen, aan het eind van schooljaar zitten ze op AVI 2. Ook schrijven en dictees.

Wanneer gaat een kind van groep 2 naar groep 3?

Vroeger was de ijzeren regel: wie uiterlijk in september 6 wordt, gaat naar groep 3. Tegenwoordig ligt dat anders.

Montessori en Vrije School

Montessori hecht veel waarde aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De Vrije School aan een evenredige ontwikkeling van hoofd (kennis), hart (gevoel) en handen (motoriek).

Groep 4

Rekenen:

 • Optellen en aftrekken
 • Tafels (moet in groep 5 geautomatiseerd)
 • Klokkijken
 • Verhaaltjessommen 

Taal

 • Zinsbouw
 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Spelling

Groep 5

Rekenen: 

 • Keersommen
 • Delen
 • Optellen en aftrekken
 • Verhaaltjessommen

Taal:

 • Woordenschat
 • Zinsontleding (persoonsvorm, onderwerp)
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
Reageer op artikel:
Groep 3, 4 en 5
Sluiten