redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

Groep 6, 7 en 8

Kinderen van tien jaar en ouder zitten in de bovenbouw van de basisschool: groep 6, 7 en 8. Het betekent: veel meer zelfstandig werken en zelf proberen problemen op te lossen. Ook sociale vaardigheden krijgen ruim aandacht. Wat leren ze op het reguliere onderwijs in de bovenbouw? En wat bij andere onderwijsvormen, zoals Vrije School en Montessori?

Rekenen:

Probleemoplossend rekenen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De hoofdbewerkingen (plus, min, delen) staan in dienst van andere rekenkundige opgaven: breuken, procenten, verhoudingen, decimale getallen, metriek stelsel, redactie sommen.

Taal:

Spelling, ontleden (beginnen met persoonsvorm en onderwerp tot naamwoordelijk gezegde en bepalingen). Vanaf groep 7 ook Engels. In groep 8: begrijpend lezen en luistervaardigheid zijn heel belangrijk.

Per groep:

Groep 6

Rekenen:

 • Basisrekenen (optellen, aftrekken tot 10 000, delen, vermenigvuldigen)
 • Meten en maten
 • Breuken
 • Verhaaltjessommen

Taal:

 • Woordenschat
 • Zinsontleding en woordbenoeming
 • Begrijpend lezen
 • Spelling

Groep 7

Rekenen:

 • Basisrekenen (optellen, aftrekken tot 100 000, delen, vermenigvuldigen)
 • Breuken
 • Procenten
 • Verhoudingen

Taal:

 • Zinsontleding
 • Woordbenoeming
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Begrijpend lezen

Groep 8

Rekenen:

 • Breuken
 • Procenten
 • Verhoudingen
 • Kommagetallen

Taal:

 • Zinsontleding
 • Woordbenoeming
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Begrijpend lezen

J/M’s schooldeskundige, Nathalie van Thiel, merkt op dat er binnen één jaargroep veel verschillende niveaus kunnen zijn; zo zijn er kinderen uit groep 7 die met rekenen op niveau van groep 6 of groep 8 zitten. Een kind hoeft dus niet te doubleren als het een onderdeel niet beheerst.
Ook is het belangrijk je te realiseren dat het niet alleen gaat om het kunnen uitrekenen, maar ook om het tempo.

Andere vakken:

Wereldoriëntatie, creatieve vakken en gym.

Montessori en Vrije School

Montessori geeft veel aandacht aan zelfstandig werken en plannen. Bij de Vrije School staan zelfstandig werken en sociale vaardigheden voorop. Lees het artikel voor de details.

De overheid stelt in de kerndoelen vast wat kinderen aan kennis, vaardigheden en inzicht moeten leren op school. Deze kerndoelen zijn in 2005-2006 vernieuwd. Meer informatie: www.minocw.nl/kerndoelen

Reageer op artikel:
Groep 6, 7 en 8
Sluiten