Redactie
Redactie Grootouders 19 jun 2018

Grootouders

Uit onderzoek van Psychologie Magazine blijkt dat veel volwassenen de relatie met de eigen ouders een ruime voldoende geven, die met de schoonouders komt meestal niet boven een mager zesje uit. Meer dan een kwart van de ondervraagden vond de verstandhouding ronduit slecht. In Nederland wordt de 'koude kant' zelden echt heel warm. Toch vinden vaak alle partijen het belangrijk dat de kleinkinderen een goed contact met opa en oma houden. Hoe ga je – in het belang van de kinderen – verstandig met je schoonouders om als het niet vanzelf klikt?

Lastige schoonouders

De Amerikaanse psychologe Susan Forward onderscheidt vijf typen schoonouders die het hun (schoon)kind moeilijk kunnen maken:

 1. De critici: leveren openlijk of heimelijk kritiek op alles wat hun (schoon)kind doet.
 2. De verzwelgers: zien het huwelijk als een contract waardoor het schoonkind in dienst bij hen komt.
 3. De overheersers: achten hun kind niet in staat een eigen leven te leiden en schieten te pas en te onpas te hulp.
 4. De meesters van de chaos: hebben hun eigen leven niet op orde en slepen hun (schoon)kinderen daarin mee.
 5. De afwijzers: proberen hun schoonkind te kwetsen en te beledigen en hun kind daartegen op te zetten.

Tips om de relatie met de schoonouders goed te houden:

Voor u

 1. Introduceer uw partner in de familie. Vertel over de achtergronden, verwachtingen en mogelijke valkuilen.
 2. Houd rekening met gevoeligheden bij uw partner en denk samen na over oplossingen.
 3. Zoek steeds de middenweg: steun uw partner zonder uw ouders te kwetsen.
 4. Laat hem of haar nooit in de steek. Maak uw ouders duidelijk dat het gezin uw eerste prioriteit heeft.

Voor uw partner

 1. Voorkom onrealistische verwachtingen. Het hoeft niet altijd gezellig te zijn.
 2. Bemoei u niet te veel met de familiezaken van de ander: u blijft toch aangetrouwd.
 3. Bespreek irritaties en gevoeligheden direct met uw partner op een rustig moment.
 4. Praat niet met uw partner mee als die kritiek heeft op zijn ouders. Die moet zelf een manier vinden om met zijn ouders om te gaan. Wees daarbij een luisterend oor en een helpende hand.
 5. Spui niet ál uw kritiek tegen uw partner. Kies daarvoor liever een vriend(in).
 6. Dwing hem of haar nooit tegen zijn ouders te kiezen. Stel geen ultimatums.
 7. Raak niet verstrikt in de slachtofferrol. Verandering is mogelijk!

Samen

 1. Bepaal samen de grenzen en maak die op vriendelijke doch vastberaden wijze kenbaar aan de (schoon)ouders.
 2. Spreek zaken uit. Praat, al dan niet samen, met de schoonouders.
 3. Blijf samen zoeken naar mogelijkheden om de relatie voor alle partijen leefbaar te houden.
 4. Betrek de kinderen nooit in conflicten met de schoonouders.
Reageer op artikel:
Grootouders
Sluiten