Redactie
Redactie Cito en eindtoetsen 19 jun 2018

Hoe kom ik aan de citotoetsen van groep 4 t/m 7?

antwoord

Cito-toetsen van groep 1 t/m 8 zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem van de school. Ze worden niet jaarlijks vernieuwd en zijn ook niet verkrijgbaar om mee te oefenen. Dit in tegenstelling tot de Cito-eindtoets die wel elk jaar nieuw en origineel is. Oude versies van deze toets zijn vaak op school aanwezig.

Het leerlingvolgsysteem van Cito is een methode onafhankelijk systeem . Dit houdt in dat de toets gebruikt kan worden door elke leerling, ongeacht welke methode er gebruikt wordt op school. De uitslagen worden vergeleken met de gemiddelde uitslagen van alle kinderen in Nederland.
De bedoeling van het leerlingvolgsysteem is het goed in beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen in de klas en het volgen van de individuele leerling gedurende de gehele basisschooltijd op cognitief en inmiddels ook vaak sociaal-emotioneel gebied. Het signaleren van problemen op individueel niveau maar ook op klassenniveau. 

Bijvoorbeeld: Een leerkracht kan tijdig hiaten opsporen bij kinderen en zal de toetsen van kinderen die D of E scoren analyseren, zodat duidelijk wordt waar de problemen precies zitten. Zo kunnen er individuele handelingsplannen worden opgesteld. 

Een ander voorbeeld: Een leerkracht die merkt dat het onderdeel breuken door de gehele klas niet zo best is gedaan, kan beslissen hier klassikaal eens extra aandacht aan te besteden.
Wanneer toetsen op deze manier gebruikt worden, kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs.

Ik raad je aan om onderdelen van de stof te oefenen die je kind nog lastig vindt. Overleg met de leerkracht en vraag eventueel naar een analyse van een toets die door jouw kind minder goed is gemaakt. 

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders

Reageer op artikel:
Hoe kom ik aan de citotoetsen van groep 4 t/m 7?
Sluiten