Hoge Cito-score en toch een lager advies

antwoord

Normaliter bekijkt de middelbare school zowel het advies van de leerkracht als de Cito-score. Vaak komt een en ander overeen, maar wanneer dit niet zo is, zal de school meer informatie inwinnen. Vaak wordt er een gesprek met de leerkracht van groep 8 aangevraagd (via de ouders) en wordt ook het leerlingvolgsysteem bekeken. Hierin kan men de voortgang van de leerling gedurende de gehele basisschooltijd bekijken om een betere inschatting te kunnen maken van de capaciteiten van de leerling.

Daarnaast bespreekt de school de werkhouding, concentratie, motivatie en eventueel een uitslag van een NIO of intelligentietoets van de leerling. Dit zijn allemaal zaken die meespelen in het vormen van een advies.

Het komt voor dat een leerling een onverwacht hoge score haalt voor de Cito-eindtoets. Het is dan van belang dat er wordt nagegaan hoe het komt dat het advies zo afwijkt van de score. Heeft de leerkracht de leerling onderschat? Is er een vorm van Cito-training geweest die de score heeft beïnvloed? 

Dit laatste komt tegenwoordig ook nogal eens voor. Kinderen trainen eindeloos een toets waardoor de uitslag niet geheel betrouwbaar meer is. 

Wat kun je doen?

  • Met een score van 544 kun je je dochter gewoon aanmelden op een school met een havo-vwo afdeling. Bij een eventuele afwijzing vraag je schriftelijk een gesprek aan. Neem je dochter mee naar deze afspraak en probeer haar het woord te laten voeren over haar motivatie om deze brugklas te gaan doen. 
  • Wanneer je inspanningen geen resultaat hebben, bedenk dan dat je dochter in de brugklas zal kunnen laten zien wat ze in haar mars heeft. Na de havo kan ze alsnog doorgaan naar vwo 5 en een vwo-diploma gaan halen. Ze verliest dan slechts één jaar.
Reageer op artikel:
Hoge Cito-score en toch een lager advies
Sluiten