Redactie
Redactie Blogs 21 jun 2018

Hoogbegaafd en een jokkebrok

Eigenlijk mis ik die overdrachtschriftjes van het kinderdagverblijf. In de tijd dat Heron daarnaartoe ging, wist ik precies wat hij die dag had gedaan, omdat de juffen alles opschreven. Op de basisschool is de communicatie minder en op de middelbare school zal ik helemaal niet meer weten waar Heron zich mee bezighoudt. Zelf zal hij het me niet vertellen.

Ik vraag hem niet meer hoe het op school was. Dat werkte niet. Ik kreeg als antwoord ‘leuk’, ‘niet leuk’ of ‘gewoon’. En hooguit bij ‘niet leuk’ volgde er een korte uitleg wat er mis was gegaan. Tegenwoordig hou ik het bij ‘hoi!’ als ik hem op het schoolplein, of op de parkeerplaats bij school tref. Tegen de tijd dat we de weg bereiken, krijg ik toch te horen wat mijn zoon bezighoudt. Het heeft niet altijd met school te maken, maar het is wel een leuk inkijkje in zijn gedachtewereld.

Als Heron iets vertelt over gebeurtenissen op school, gaat het meestal om het onrecht dat hem, volgens hemzelf, is aangedaan. Zo vertelde hij aan het einde van de eerste schoolweek verontwaardigd dat hij ineens een agenda moest. Toen ik vroeg waarom, zei hij dat hij het niet wist, dat hij het nergens op vond slaan en dat hij dat niet ook nog eens elke dag mee naar school wilde slepen.

Ik gaf hem gelijk. In groep 7 lijkt een agenda me niet noodzakelijk. Ook vertelde Heron dat hij en zijn klasgenoten voortaan moesten nablijven als ze hun werk niet af hadden. Ook dit vond ik belachelijk. Zeker op een school waar leerlingen uit de hele regio komen en carpoolen en soms met een taxibusje komen, kun je ze niet in de klas vasthouden, vond ik.

Deze week hadden we de ouderinformatieavond. Màn, wat heb ik daar veel geleerd! In ieder geval dat mijn zoon de neiging heeft niet de hele waarheid te vertellen. Ik heb een paar dingen gehoord die me, toen hij het vertelde, eerst erg stom leken, maar die na het luisteren naar de leerkrachten ineens heel logisch zijn.

Naast de verschillende leermethodes, werd ook het nut van de schoolagenda uitgelegd. Het gaat erom dat ze nu alvast leren plannen, omdat het daar op de middelbare school vaak fout loopt. Zeker met hoogbegaafden. De leerlingen moeten dit jaar dus al hun afspraken in de agenda zetten. Niet alleen huiswerk en toetsen, maar ook sportmomenten, verjaardagen en andere afspraken. De agenda wordt twee keer per week klassikaal bijgewerkt. Als het goed is, leren de kinderen zo dat ze bij een toets op donderdag en een verjaardagsfeest op woensdag, die toets al op dinsdag moeten leren. Ouders mogen ze daarin coachen, maar niet helpen. Het is hun eigen verantwoordelijkheid.

Kinderen die hun normale schoolwerk niet af hebben, krijgen het als huiswerk mee. Hebben ze het op de afgesproken tijd nog niet gedaan, dan moeten ze inderdaad nablijven. Maar dan hebben ze dus een afspraak geschonden.

De leerkrachten legden uit dat zij dan ook niet de ouders, de naschoolse opvang of de carpoolclub gaan waarschuwen. Dat is de verantwoordelijkheid van de kinderen zelf. Zo leren ze het wel, denk ik.

Wat een geluk dat de schoolagenda’s nu sterk zijn afgeprijsd!    

Reageer op artikel:
Hoogbegaafd en een jokkebrok
Sluiten