Redactie
Redactie Persoonlijke verhalen 22 jun 2018
Leestijd: 2 minuten

Hoogbegaafd en leerrecht

Kinderen die extra zorg nodig hebben moeten onderwijs op maat kunnen krijgen, vindt Kinderombudsman Marc Dullaert. Dat geldt ook voor hoogbegaafde kinderen.

De Kinderombudsman heeft een onderzoek gedaan naar thuiszitters, kinderen die door omstandigheden niet meer naar school kunnen. Het gaat om duizenden kinderen in Nederland, die niet in de schoolbanken zitten omdat er geen school is ingesteld op hun specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel of emotioneel gebied.

Ook hoogbegaafde kinderen hebben soms te lijden onder het gebrek aan passend onderwijs. De broers Enrique (14) en Hugo (13) kwamen in het nieuws omdat ze, na maanden thuiszitten, het heft in eigen handen namen. Meerdere scholen weigeren de hoogbegaafde en dyslectische broers les te geven omdat ze daar simpelweg de middelen niet voor hadden. Na maanden thuiszitten, meerdere onderzoeken door de leerplichtambtenaar en andere instanties en zelfs rechtszaken, waren de jongens en hun ouders het zo zat, dat ze naar zee gingen om de rigide leerplichtwet letterlijk te omzeilen. Via de Wereldschool krijgen de jongens nu passend onderwijs op afstand.

De leerplichtwet verplicht kinderen om fysiek aanwezig te zijn op school, vijf dagen per week. De Kinderombudsman zegt nu dat er in het onderwijs een omslag moet worden gemaakt van leerplicht naar leerrecht.

Er moet flexibeler om kunnen worden gegaan met de wet- en regelgeving, zodat er onderwijs op maat kan worden georganiseerd voor kinderen, die dit nodig hebben. En als het hiervoor nodig is de schoolplicht los te laten, dan moet dat maar, vindt de Kinderombudsman. Zo worden andere vormen van onderwijs mogelijk, zoals lessen aan huis.

Met Heron zal het nooit zover komen. Hij doet het prima op de Leonardoschool. Maar toen we nog niet wisten dat hij hoogbegaafd was en hij elke dag ongelukkiger uit school leek te komen, heb ik er wel eens over gedacht hem van school te halen en een andere vorm van onderwijs te vinden. Thuisonderwijs zat er niet in. Ik heb geen onderwijsbevoegdheid en ben ook niet het type om mijn eigen bezigheden te laten staan om me te storten op het lesgeven aan mijn zoon.

Ik bezocht websites van scholen die op een andere manier werken: vrije scholen, montessorischolen en heel kleinschalige particuliere onderwijsinstellingen. Er was altijd iets dat niet goed was. Te ver weg, te duur, te vaag, te eigenzinnig. Of ik zag de verschrikkelijk slechte scores van de Onderwijsinspectie.

Ik ben het helemaal eens met de Kinderombudsman dat er meer gekeken moet worden naar leerrecht in plaats van leerplicht en ik ben blij dat hij daarover in gesprek wil met instanties als scholen, de onderwijsinspectie en de overheid. Dat zal er voor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd zal blijven, ook als het niet om regulier dagelijks onderwijs gaat.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders. 26.000 lezers gingen je al voor.

Reageer op artikel:
Hoogbegaafd en leerrecht
Sluiten