Redactie
Redactie Huiswerk 19 jun 2018

Huiswerk do & don’ts voor ouders

Kinderen leren het best als ouders interesse tonen in wat ze doen. Maar betekent dit dat je als ouder er steeds naast moet gaan zitten als je kind huiswerk heeft? En waarom krijgen kinderen op de basisschool eigenlijk al huiswerk?

Waarom huiswerk?

Veel basisscholen geven tegenwoordig hun leerlingen huiswerk mee. Ze kunnen daar verschillende doelstellingen bij hebben:

  • De leerling heeft extra oefening nodig. Bijvoorbeeld, om het technisch lezen te automatiseren is het hard nodig dat kinderen ook thuis lezen. Om in groep 6 niet vast te lopen bij het rekenonderwijs is het nodig dat de kinderen de tafels kunnen fluiten. Wanneer de tafels onvoldoende geautomatiseerd zijn, kan de leerkracht een thuisopdracht meegeven.
  • Een spreekbeurt wordt meestal thuis voorbereid. Kinderen leren om voor de klas te praten en mogen vaak een onderwerp kiezen waarvan zij zelf al veel weten of veel spulletjes van kunnen laten zien. In de bovenbouw wordt ook wel een onderwerp opgedragen zodat de leerling ook leert informatie te zoeken en te werken met verschillende bronnen.
  • In de bovenbouw wordt er huiswerk gegeven zodat leerlingen kunnen leren plannen en de overgang naar de middelbare school soepel te laten verlopen.

Huiswerk do & don’ts voor ouders

  • Jonge kinderen hebben hulp van hun ouders nodig. Ga niet dwingen maar probeer de motivatie bij je kind te vinden en te stimuleren. Zoek samen naar een geschikt moment.
  • Dagelijks kort oefenen heeft een beter effect dan één keer lange tijd achter elkaar: Je kind zal de tafel van 7 sneller leren wanneer hij deze twee keer per dag opzegt, dan eens in de week een uur achterelkaar te trainen. Tafels worden bovendien beter in het geheugen opgeslagen wanneer ze ook auditief worden geoefend. Uren tafelspelletjes op de computer doen is minder effectief.
  • Houd het gezellig. Maak even tijd om je kind te begeleiden en ga niet ondertussen met je telefoon aan de slag.
  • Overleg met de leerkracht wat de beste manier van oefenen is. Het is belangrijk om oefeningen volgens de instructie van school aan te pakken.
  • Neem het werk niet over! Wanneer je kind geen zin heeft om een spreekbeurt te maken kun je proberen hem te motiveren en samen op zoek te gaan naar informatie of een begin te maken met een opzet voor de spreekbeurt. Laat de verantwoordelijkheid voor een goede spreekbeurt bij je kind. Wanneer hij een onvoldoende haalt zal hij het de volgende keer wellicht anders aan willen pakken. Wanneer hij een goed punt haalt zal hij trots zijn op zichzelf. Dit gebeurt alleen wanneer je kind de spreekbeurt zelf heeft gemaakt met ondersteuning en interesse van de ouders.
  • Stuur je kind niet alleen naar boven voor zijn huiswerk. Kinderen in de onder en middenbouw  kunnen vaak nog niet geheel zelfstandig de concentratie vasthouden en hebben ondersteuning en aanmoediging nodig.

Schoolcoach Nathalie van Thiel is leerkracht in het basisonderwijs en moeder van vier kinderen (15, 12, 11 en 6 jaar). Ze beantwoordt vragen voor jmouders.nl en schrijft artikelen over alles wat met onderwijs en school te maken heeft.

Reageer op artikel:
Huiswerk do & don’ts voor ouders
Sluiten