Redactie
Redactie Basisschool kiezen 19 jun 2018

Hulp bij schoolkeuze basisschool

Een basisschool kiezen voor je kind; geen makkelijke keuze. Hoe weet je wat het beste past bij je kind, waar moet je op letten en hoe kom je aan de juiste informatie? Wij zetten de diverse onderwijsmethoden voor je op een rij en een handige checklist voor het kiezen van de juiste school.

De meeste Nederlandse leerlingen gaan naar een zogenaamde bijzondere school. Om preciezer te zijn: dat is tweederde van de anderhalf miljoen leerlingen op de basisschool. Kenmerkend voor bijzondere scholen is de levensbeschouwing. De meeste bijzondere scholen zijn rooms-katholiek of protestant-christelijk, maar er zijn ook joodse, islamitische, hindoeïstische, humanistische en antroposofische scholen (de zogenoemde Vrije Scholen). Naast bijzondere zijn er ook algemeen bijzondere scholen. Deze gaan niet uit van één speciale levensovertuiging of geloof.

Eenderde van de kinderen gaat naar het openbaar onderwijs. Openbare scholen werken zonder een bepaalde godsdienst of levensovertuiging en staan open voor alle kinderen. Zowel openbare als bijzondere scholen kunnen lesgeven volgens het klassieke model of met speciale opvoedkundige ideeën, zoals montessori, jenaplan en dalton.

De belangrijkste lesmethoden

 • Klassikaal onderwijs
  Dit is onderwijs zoals we dat van vroeger kennen. Leerlingen zitten met leeftijdsgenootjes in een groep en gaan deze groep blijft de hele basisschooltijd samen. Vaak staat er elk jaar iemand anders voor de klas. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan hetzelfde vak en volgens hetzelfde programma. Wel is het zo dat basisscholen die het klassieke systeem hanteren dingen hebben overgenomen van andere schoolmethoden. Hierdoor is er steeds meer ruimte voor het werken op eigen tempo van leerlingen en is er meer aandacht voor zelfstandigheid.
 • Montessori
  Deze onderwijsvorm is gebaseerd op een door Maria Montessori ontwikkelde opvoedingsmethode waarin de zelfstandige ontwikkeling cruciaal is. De omgeving speelt hierbij een activerende, op het kind afgestemde rol. Kinderen van uiteenlopende leeftijd en niveau werken in groepen samen aan diverse taken met verschillende materialen. Het montessorionderwijs gaat uit van de mogelijkheden van het individuele kind. www.montessori.nl
   
 • Dalton
  Het Daltononderwijs gaat er vanuit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en zijn omgeving. De onderwijsmethode is er dan ook op gericht dat een kind vrijheid kan hanteren en eigen keuzes kan maken. Op deze scholen draait het om zelfontdekkend leren, daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn en leren in het eigen tempo. www.dalton.nl
   
 • Jenaplan
  Op Jenaplanscholen wordt gewerkt volgens de ideeën van Peter Petersen die school zag als een werkgemeenschap waarin leerlingen zich dienstbaar leren opstellen ten opzichte van anderen. Leerlingen die in leeftijd één tot drie jaar van elkaar verschillen, zitten samen in de zogenoemde stamgroepen. Jenaplan is geen systeem met vaste vormen en maakt onder meer gebruik van ervaringsgericht onderwijs. www.jenaplan.nl
   
 • Vrije School
  Vrije Scholen geven onderwijs vanuit de antroposofie, een levensovertuiging (ontwikkeld door Rudolf Steiner) waarin men zich bewust wil worden wat ‘het mens zijn’ betekent. Naast het verwerven van kennis, hechten vrije scholen grote waarde aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en creativiteit. Antroposofen gaan ervan uit dat ieder met het leven een eigen bedoeling heeft en er innerlijk vrij naar wil streven om die waar te maken. Docenten kijken daarom extra gericht naar de mogelijkheden die elk kind in zich draagt. www.vrijescholen.nl

Wachtlijsten

In veel gemeenten hanteren basisscholen wachtlijsten en/of wordt er gewerkt met een postcodebeleid. Dit betekent dat je je kind soms al op tweejarige leeftijd aan moet melden op de basisschool van jouw keuze. Soms is het zelfs aan te raden je kind op nog een school aan te melden voor het geval er op de ene school geen plaats blijkt te zijn. Informeer dus tijdig bij de scholen in de buurt wanneer je je kind op moet geven, zodat je niet te laat bent en straks geen keuze meer hebt.

Controle

De kwaliteit van een basisschool wordt gecontroleerd door de Onderwijsinspectie. De inspectie kijkt, naast de Cito-scores, het aantal zittenblijvers en het lesmateriaal, ook naar de sfeer op school en naar de manier van lesgeven. Eén op de twintig basisscholen is zo zwak dat zij onder toezicht is geplaatst van de inspectie. De inspectierapporten staan op het internet (www.owinsp.nl).

Checklist school kiezen

Waar moet je op letten als je een school voor je kind gaat kiezen? Deze vragen kunnen je hierbij helpen.

 1. Is het een bijzondere of openbare school?
 2. Welke onderwijsmethode wordt er gebruikt?
 3. Gaan de kleuters meteen hele dagen naar school?
 4. Is er een leerlingvolgsysteem?
 5. Doet de school mee aan de Cito-eindtoets?
 6. Hoe groot zijn de groepen?
 7. Zijn er voldoende leerkrachten?
 8. Is er extra zorg op school en hoe is die geregeld?
 9. Hoe is de sfeer op school?
 10. Ziet de school er netjes uit?
 11. Beschikt de school over een pestprotocol?
 12. Krijgen de leerlingen huiswerk en zoja, vanaf welke groep?
 13. Hoe worden de leerlingen beoordeeld?
 14. Hoe worden ouders op de hoogte gesteld van problemen en vorderingen?
 15. Wat doet de school aan kunst en cultuur?
 16. Hoe is de overblijf geregeld?
 17. Heeft de school goede afspraken met een naschoolse opvang?
 18. Wat verwacht de school van ouders?
 19. Hoe is de kwaliteit van de school volgens de Onderwijsinspectie?

Meer informatie

 • Vraag bij scholen in jouw buurt hun schoolgids en schoolplan op. Hierin staan de methodes en meerjarenplannen van de school beschreven.
 • School kiezen op basis van resultaten? Kijk dan op www.scholenkeuze.nl.
 • Op www.basisonderwijs.nu vind je een handig stappenplan voor het kiezen van een school en de Keuzegids basisonderwijs.
   

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders

Reageer op artikel:
Hulp bij schoolkeuze basisschool
Sluiten