Waarom hulpouders onmisbaar zijn

Basisscholen doen met grote regelmaat een beroep op ouders voor hulp; luizenpluizen, de begeleiding van schoolreisjes of het versieren van de klas bijvoorbeeld. Wat kun je doen en waarom is het belangrijk dat je als ouder af en toe helpt?

Noodzakelijk

Scholen zijn afhankelijk van de hulp van ouders bij uitstapjes of schoolreisjes, knutselen, computeren, lezen of als de school er gezellig uitziet met Kerst of Sinterklaas. Om te beginnen omdat juffen en meesters veelal te weinig tijd hebben voor deze taken. Het takenpakket van de leerkracht is de laatste jaren enorm uitgebreid. Ook zijn uitstapjes per bus prijzig en zijn ze veiliger met meer begeleiding. Ouders kunnen bovendien veel toevoegen aan het onderwijs, omdat zij soms kennis en vaardigheden hebben die bij leerkrachten niet aanwezig is. Denk aan kunstzinnige lessen of gastlessen over een specifiek onderwerp.

Leuk

Een, niet minder belangrijke reden om eens te kijken of je als ouder een handje kan helpen op school, is dat je kind het leuk vindt als je dit doet. Ze zijn trots als jij op school rondloopt; het gevoel dat je ouders het belangrijk vinden om te helpen en deel te nemen aan activiteiten op school is van grote waarde. En voor jou is het een mooie gelegenheid om eens een kijkje in de klas te nemen en de sfeer te proeven.

Wat kun je doen?

De inbreng van ouders verschilt per school. Maar er zijn een aantal taken die op veel scholen door ouders uitgevoerd worden.

 • Klassenouder – Je helpt de juf bijvoorbeeld met het regelen van hulpouders voor uitjes of bij speciale projecten, themafeesten en schoolreisjes.
 • Schoonmaken – Het schoonmaakpersoneel doet de toiletten, maar ’t zijn vaak de ouders die het speelgoed en de kasten een of twee keer per jaar een sopje geven.
 • Klaar-over – Ligt jullie school aan een drukke weg, dan worden soms ouders gevraagd een ‘klaar-over’-dienst te draaien.
 • Rijden – Een excursie naar de kinderboerderij of bibliotheek? Dan worden ouders ingeschakeld voor het vervoer. Meestal wordt gevraagd naar een auto, maar een bakfiets volstaat soms ook.
 • Overblijf – Soms begeleiden ouders tussen de middag de lunch van de kinderen die overblijven. Hiervoor kun je een (onder bepaalde voorwaarden onbelaste) kleine vergoeding krijgen.
 • Luizenpluizen – Als luizenouder  controleer je de haren van de leerlingen regelmatig op luizen en neten om zo een luizenplaag te voorkomen.
 • Lezen – Sommige scholen willen graag hulp bij het lezen in kleine groepjes. Jouw taak kan bijvoorbeeld bestaan uit voorlezen, of het regelmatig ruilen van de boeken in de bibliotheek.
 • Klussen – Voor kleine reparaties wordt vaak een beroep gedaan op handige ouders. Dat kan verf of timmerwerk zijn, maar ook het verstellen van verkleedkleren of reparatie van speelgoed.
 • Ouderraad – Op veel scholen bestaat een ouderraad en/of een oudercommissie. Die int de vrijwillige ouderbijdrage, en organiseert schoolfeesten en het schoolreisje, is vaak verantwoordelijk voor het overblijven en geeft soms ook advies aan de medezeggenschapsraad. De taken verschillen per school.
 • Medezeggenschapsraad – Hierin zitten ouders en onderwijzend personeel. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze heeft inspraak over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
 • Bestuur – Bij sommige scholen kun je als ouder zitting nemen in het bestuur. Meestal is dit een overkoepelend bestuur voor meerdere scholen.

Gedeelde smart…

Het zijn vaak dezelfde ouders zich aanmelden voor hulp op school. Dat wekt vaak ergernis bij ouders die het gevoel hebben dat zaken niet eerlijk verdeeld worden.

Heb je het idee dat je gewoon echt geen tijd hebt om te helpen? Bekijk je agenda nog eens. Kan je echt niet een keer een gaatje vrij maken? Schuif je kind eens omhoog op jouw prioriteitenlijstje. Wanneer iedereen doet wat hij kan, worden taken eerlijker verdeeld en komt het niet steeds op dezelfde ouders aan.

Tips voor ouders die wel altijd helpen (en zich ergeren aan degene die dat niet doen)

 • Ook vaders mogen zich iets vaker laten zien op school. Vraag je partner eens te helpen bij een activiteit.
 • Bedenk dat ouders die je niet ziet, wellicht ergens anders vrijwilligerswerk doen of belast zijn met mantelzorg. Beoordeel elkaar niet en houd vooral geen lijstjes bij van welke ouder veel of weinig doet. Dit voorkomt onterechte scheve gezichten.
 • Ouders die er echt geen zin in hebben wil je er helemaal niet bij hebben. Zij zijn waarschijnlijk ook minder geschikt en gezellig.
 • Bedenk dat het vrijwilligerswerk is en moet blijven. Het mag maar hoeft niet.

Tips voor hulpouders

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs pleit voor duidelijke afspraken, zodat hulpouder en school weten wie welke verantwoordelijkheid heeft. Het voorkomt bijvoorbeeld dat ouders zelf strafmaatregelen bedenken waar de school niet achter staat. Ook voorkomt het discussie over wie wanneer toezicht had moeten houden of wat wel of niet is toegestaan op het schoolplein.

 • Weet wat er van je verwacht wordt; maak heldere afspraken, liefst op papier.
 • Hou contact met de leerkracht; blijf overleggen en voorkom werken op eigen houtje.
 • Vraag naar de (on)geschreven gedragsregels op school.
 • Vraag naar de gang van zaken bij conflicten.
 • Werk bij voorkeur op een zichtbare plek.
 • Check of in de verzekeringspolis van de school een clausule is opgenomen die schade door hulpouders dekt. Is dat niet het geval, vraag dan hoe het geregeld is.
 • Laat je niet inzetten als pseudo-leerkracht tenzij je een onderwijsbevoegdheid hebt. Incidenteel staan hulpouders onbevoegd voor de klas of voeren onderwijstaken uit.
 • Wordt geen voetveeg. Sommige scholen zien ouders als goedkope, derderangs hulpjes.

Schoolcoach Nathalie van Thiel is leerkracht in het basisonderwijs en moeder van vier kinderen (15, 12, 11 en 6 jaar). Ze beantwoordt voor JMOuders.nl vragen en schrijft artikelen over alles wat met onderwijs en school te maken heeft.

Reageer op artikel:
Waarom hulpouders onmisbaar zijn
Sluiten