Redactie
Redactie Blogs 22 jun 2018

Ik denk dat ze een beetje overspannen is

Heeft iedereen het filmpje gezien van de week? Filmpje? Ik bedoel het filmpje waarin staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten – ja, die mevrouw met die deftige dubbele achternaam – tijdens het debat de voorzitter letterlijk de mond snoert. Waarna ze, als de voorzitter toch het woord neemt, getergd met haar oogjes draait, kijk maar op nos.nl. Het was een mooi staaltje wijvengedrag, zoals dat dan heet.

De staatssecretaris heeft de dag na het Kamerdebat in een persbericht haar verontschuldigingen aangeboden voor haar gedrag.

Het debat ging over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb). En het rumoer ontstond toen Veldhuijzen van Zanten zei dat het pgb ook tot luiheid in de zorg heeft geleid. Dat er rumoer ontstond, begrijp ik heel goed. Als ik daar gezeten had, had ik waarschijnlijk ook een honende duit in het zakje gedaan.

Mijn ervaring is namelijk dat het pgb juist tot efficiëntie (of, in beleidstaal, efficiency), zorg op maat en lage uurtarieven leidt.

Yaël heeft op dit moment vier pgb’ers in dienst, vrouwen die wij betalen uit het pgb. Die betalen wij per uur. Wanneer wij de zorg die we nu uit het pgb inhuren bij een instelling zouden moeten betrekken, zou dat veel duurder zijn. Voorbeeldje: een van de pgb’ers is van huis uit kinderverpleegkundige. Een verpleegkundige kost via een instelling ongeveer 65 euro per uur. Van dat geld worden ook allerlei dure managers, mooie gebouwen en ingewikkelde automatiseringsprojecten betaald. De verpleegkundige krijgt vermoedelijk nog geen kwart van dat ‘uurloon’. Onze eigen verpleegkundige verdient bij lange na geen 65 euro. Maar zij verdient best een goed salaris en wat ze verdient gaat wel naar haar en niet naar allerlei teamleiders en middenkaderfiguren die haar moeten ‘aansturen’. Hanno, mijn man, doet gratis de administratie. Efficiënter kan bijna niet.

Nog een voorbeeld. Op donderdag- en vrijdagmiddag is hier altijd een pgb’er. Die geeft Yaël om halfzes eten en medicijnen. Dat is een tijdrovend en intensief klusje en het ontlast ons enorm dat de pgb’er tot na het eten blijft, dat ze die maaltijd er nog even bij doet. Dat betekent wel dat de pgb’ers vaak pas om kwart over zes, halfzeven naar huis kunnen. Dat vinden de dames geen enkel punt. En er is ook geen instelling die zegt dat ze maar tot vijf uur mogen werken en dat dat in hun cao staat, of wat dan ook. Dit heet nou zorg op maat.

Een enkele keer bel ik een van de zorgverleners op het laatste moment, met een onmogelijk verzoek als: kun je zo, tussen tien en pakweg half twaalf even komen? En dan is er altijd wel eentje die kan en die voor anderhalf uur uitrukt. En als een van de pgb’ers met vakantie gaat, neemt een van de anderen haar uren over. Dus er is hier altijd iemand die vertrouwd is met Yaël. Flexibeler krijg je het niet.

Lui? Dat is wel het laatste wat je van Yaëls werknemers kunt zeggen. Waar ik zelf regelmatig zorgmoe ben, gaan zij steeds met hernieuwde energie aan de slag. Al jaren oefenen ze dingen als drinken uit een beker, eten met een vork en zelf je jas pakken.

Yaël behoort tot de kleine groep die het persoonsgebonden budget houdt. Dat is een pak van mijn hart. Dat betekent dat wij als gezin vooruit kunnen kijken en plannen kunnen maken. Dat we weten waar we aan toe zijn. Ik kan niet zeggen hoe belangrijk dat is en hoe verschrikkelijk de onzekerheid moet zijn voor ouders die nog niet weten wat ze kunnen verwachten. De plannen van de staatssecretaris zijn namelijk rijkelijk vaag.

Natuurlijk moet de fraude met het pgb aangepakt worden. En van mij mag ook best kritisch gekeken worden of de enorme groep die nu een pgb krijgt ook echt zorg nodig heeft. En of al die mensen ook een beroep op de AWBZ-zorg zouden doen als het pgb niet bestond.

Maar moet het kabinet daarvoor het hele systeem ontmantelen? En moet Veldhuijzen van Zanten daarom dit soort onzin verkondigen?

Het vreemde is dat ze verder zo’n sympathieke en redelijke indruk op mij maakt. Weet je wat ik denk? Ik denk dat ze een beetje overspannen is, omdat ze beleid moet uitvoeren waar ze helemaal niet achter staat. Dat ze er zelf van in de war is en daarom raar doet. Het wordt gewoon tijd dat de echte Veldhuijzen van Zanten opstaat. Voor het te laat is.

Reageer op artikel:
Ik denk dat ze een beetje overspannen is
Sluiten