Redactie
Redactie Groepen 1-8 19 jun 2018

Is een ‘zwarte school’ nadelig voor mijn kind?

antwoord

Wat fijn dat het zo goed gaat met je zoon en dat hij ook nog eens goed presteert. Cito hanteert een landelijke norm; dus deze norm wordt niet aangepast aan het gemiddelde van de school. Het feit dat je zoon steeds zo hoog scoort op de Cito geeft aan dat hem voldoende stof op zijn niveau wordt aangeboden. Je schrijft ook dat je zoon het naar zijn zin heeft op school. En dat is heel waardevol! Hij voelt zich thuis en de sfeer is blijkbaar erg goed. Dit heeft namelijk enorm veel invloed op prestaties van kinderen.

Dat je zoon op  een 'zwarte school' zit. heeft voordelen. Kinderen zien geen kleur, zijn vaak puur en onbevooroordeeld. Je zoon leert samenleven en spelen met kinderen uit allerlei verschillende bevolkingsgroepen. Dat is een waardevolle les die kinderen op een ‘witte school’ niet vanzelfsprekend leren.

Informatie zwarte scholen

Je tweede vraag is, of er informatie over te vinden is. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar gemengde en zwarte scholen en de invloed op de leerprestaties. Soms spreken onderzoeken elkaar tegen. Er is internationaal onderzoek gedaan naar de invloed van grote etnische diversiteit op leerprestaties in het voortgezet onderwijs. De conclusie zou zijn dat het negatieve invloed zou hebben op de leerprestaties.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2011 specifiek onderzoek in Nederland gedaan omdat eerdere onderzoeken internationaal gericht waren en Nederland daarin niet werd meegenomen. Bovendien is het interessanter om dit op basisscholen te onderzoeken, omdat er dan nog kinderen van verschillende niveaus bij elkaar zitten. De conclusie van dit onderzoek sprak de conclusie van het hierboven aangehaalde internationale onderzoek tegen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft gekeken naar de prestaties van leerlingen in groep 8, maar ook naar het opleidingsniveau van de ouders. De prestaties op het terrein van begrijpend lezen, rekenen en de Cito-eindtoets zijn op etnisch diverse scholen iets lager dan op scholen met overwegend leerlingen met een westerse achtergrond. Maar als rekening wordt gehouden met het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders van leerlingen, blijft alleen bij rekenen een klein negatief effect van de etnische diversiteit zichtbaar. Op andere terreinen (begrijpend lezen, woordenschat, score op de Cito-eindtoets) is er uitsluitend een effect van het gemiddelde opleidingsniveau van ouders.

Kortom, ik zou me dus over jouw zoon op dit moment geen zorgen maken. Wil je hier meer over weten, dan kun je bijvoorbeeld een kijken bij  ‘Dossier Etnisch gemengd op school’ of op deze website met informatie over 'zwarte scholen'.

Reageer op artikel:
Is een ‘zwarte school’ nadelig voor mijn kind?
Sluiten