Redactie
Redactie Groepen 1-8 21 jun 2018

Juffen zijn het niet eens met elkaar

antwoord

Er gaat hier iets ernstig mis. Beide juffen valt iets te verwijten. De juf die jullie adviseert om jullie dochter nog een jaartje in groep 2 te houden, mag nooit zonder overleg dit advies uitbrengen. De juf die vervolgens verbaasd reageerde, had zich moeten beheersen en direct het gesprek met haar collega moeten aangaan over deze vreemde gang van zaken.

Het is gebruikelijk dat wanneer er twijfel is of een kind al klaar is voor groep 3, er intensief overleg plaatsvindt. De IB’er wordt erbij betrokken en alle observaties, toetsuitslagen en vooral ook de mening van beide leerkrachten worden besproken. Pas wanneer men er samen uit is wat het beste voor deze leerling is, wordt er een advies uitgebracht aan de ouders. De beslissing is dan nog niet definitief. De ouders worden gehoord, want ook hun kijk op het kind is natuurlijk van belang.

Ik raad je aan om een gesprek aan te vragen met beide leerkrachten én de IB’er. Vertel dat je graag een goed overwogen en onderbouwd advies wil voor je dochter. Na dit gesprek neem je het advies mee naar huis. Denk er goed over na, noteer je vragen en ga daarna opnieuw in gesprek met beide leerkrachten. Pas daarna kan er een beslissing worden genomen.

Lees ook eens mijn antwoord ‘Doubleren in groep 2’.

Reageer op artikel:
Juffen zijn het niet eens met elkaar
Sluiten