redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

Kan mijn kind groep 3 overslaan?

antwoord

Met deze kleine hoeveelheid informatie over je dochter kan ik geen uitspraak doen of het verstandig is om je dochter te laten doorstromen naar groep 4. Ik kan je wel een aantal zaken ter overweging geven. 

  • Wanneer een kind niet op een juist niveau blijkt te zitten, wordt in eerste instantie het niveau in de klas aangepast. Uit je verhaal blijkt dat dit ook is gebeurd. Volgens jou is het echter niet voldoende.
  • Het kan voor een kind heel vervelend zijn wanneer het niet met de meerderheid mee kan doen en vaak zelfstandig met eigen werk aan de slag moet. Dit vraagt ook nog eens een stukje zelfstandigheid en concentratie die niet elk kind kan opbrengen. Het is echter inmiddels heel gebruikelijk dat kinderen op eigen niveau werken en dat er gedifferentieerd wordt in de stof die wordt aangeboden en dus ook de instructie die daarbij hoort. Informeer eens naar de manier van werken in groep 3. Is er voldoende mogelijkheid om op een ander niveau te werken binnen de groep? Zijn er meerdere leerlingen die op een hoger niveau naar deze groep gaan?
  • Informeer ook naar de manier van werken in groep 4. Is er ervaring met leerlingen die groep 3 hebben overgeslagen? De stap van groep 3 naar groep 4 is een hele grote: kinderen moeten echt E3-leesniveau  beheersen en voldoende ervaring hebben opgedaan met begrijpend lezen. Ook voor rekenen is er een bepaalde snelheid vereist.
  • Derdegroepers leren erg veel. Zoals een vlot leesbaar handschrift: dat is nodig om het tempo in groep 4 bij te kunnen benen. Ze leren omgaan met alle nieuwe materialen, de indeling van een schriftje, de notatiewijze, het zelf corrigeren, zelfstandig oplossen van probleempjes en nog veel meer. Het eenvoudigweg overslaan van een groep komt niet vaak meer voor. Als het ontwikkelingsniveau zodanig afwijkt dat er grote problemen ontstaan, wordt er gekozen voor versnelling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van terugtesten: eerst de toets afnemen en daarna enkel oefeningen aanbieden voor stof die nog onvoldoende beheerst wordt.
  • Informeer of het mogelijk is om de leerstof van groep 3 en 4 in één jaar te doen. Je dochter kan daarna eventueel doorstromen naar groep 5. Er is zo voldoende tijd om te onderzoeken of je dochter alle stof beheerst. Zo voorkom je dat er achteraf te veel hiaten blijken te zijn.
  • Bespreek ook de sociaalemotionele ontwikkeling van je kind. Kinderen ontwikkelen een zelfbeeld door de omgang met leeftijdsgenootjes. Er wordt ‘bekeken en vergeleken’ en dan heb ik het zeker niet alleen over het leerwerk. Wanneer een kind weinig of geen ontwikkelingsgelijken in de groep tegenkomt, loopt het kans om een scheef zelfbeeld te ontwikkelen; een negatief zelfbeeld, of juist een overschatting van zichzelf.
  • Wel of niet versnellen is altijd maatwerk net als het wel of niet doubleren. Beoordeel samen met de leerkrachten en de IB-er of een versnelling nodig is. Betrek ook je kind bij deze beslissing.
  • Uit onderzoek blijkt dat kinderen die versneld zijn doorgestroomd op de basisschool gemiddeld niet meer of minder gelukkig zijn dan hun leeftijdsgenootjes. Op de middelbare school ervaren zij soms wel meer problemen in de sociale omgang, doordat zij later in de puberteit komen dan hun klasgenoten. 

Probeer thuis niet te veel met schoolwerk bezig te zijn. Verleid je dochter om uitdaging te vinden in andere zaken, zoals het leren bespelen van een instrument, of een hobby of sport waar ze haar ambitie ook in kwijt kan. 

Reageer op artikel:
Kan mijn kind groep 3 overslaan?
Sluiten