Redactie
Redactie Gedrag 19 jun 2018

Kattenkwaad

Bijna alle kinderen doen wel eens iets wat niet mag. Ze stelen een rolletje drop, vernielen dingen of plegen andere meer of minder ernstige delicten.

Zijn ze tussen de 12 en 18 jaar, dan kunnen ze volgens het jeugdstrafrecht hiervoor vervolgd worden. Dat houdt in dat ze een procesverbaal krijgen en dat de politie ze doorstuurt naar de Officier van Justitie en eventueel de kinderrechter, die een passende straf bepalen. Ook betekent het dat de jonge crimineel geregistreerd staat bij justitie. Voor jongeren die nog nooit eerder iets hebben misdaan (first offenders) is deze officiële route behoorlijk belastend.

Alléén een berisping of een waarschuwing wordt echter weer te licht geacht voor dit soort boefjes. Daarom biedt de Halt-aanpak een alternatief voor strafrechtelijke vervolging (Het ALTernatief). Een puber die is opgepakt wegens een klein vergrijp, kan nu op het bureau kiezen of hij naar Halt wil. Wil hij dat, dan volgt op het Halt-bureau een gesprek met hem en zijn ouders. Samen stellen zij vast welke taak verricht moet worden als (taak)straf voor de wandaad. De uit te voeren klus houdt direct verband met de misstap. Een kind dat de muren van de school heeft beklad moet bijvoorbeeld een tijdlang het gebouw schoonhouden. 

Is de dader jonger dan 12 jaar, dan kan Halt de ouders aanbieden te helpen bij het corrigeren van hun kind. Halt geeft de kinderen dan een korte, opvoedkundige opdracht in de vorm van een spel, een opstel of een invuloefening: de Stop-reactie. Het staat ouders vrij hier wel of niet op in te gaan, omdat deze zogenaamde 12-minners niet wettelijk vervolgd kunnen worden. Achten ouders het niet nodig, dan volgt er geen enkele repercussie op het gedrag van hun kind.

Websites:

www.halt.nl

Lees verder op de site over

Grenzen stellen
Straffen en belonen

Reageer op artikel:
Kattenkwaad
Sluiten