Als je kind steeds opnieuw hoofdluis heeft: zo kom je van luizen af

Hoofdluis, bij het woord alleen al krijg je waarschijnlijk jeuk. Maar wat als ze steeds opnieuw terugkomen? Zo kom je van de luizen af.